Sandvik Folkehøgskole er en del av Evangeliesenterets skoletilbud, og har et nært samarbeid med Sandvik Evangeliesenter, som er lokalisert på samme sted. Dette er en skole som gir livserfaring og «dannelse», samt praktisk opplæring på en rekke områder. Skolen er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for personer som er eller har vært i et rusomsorgstiltak.

Gå til skolens nettsider