Digital undervisning, hjemme-bibelstudier, og videoopptak av diverse matretter laget hjemme på kjøkkenbenken. Med korona-stengte skoler også i Evangeliesenteret, har lærere og elever fått en helt ny skolehverdag. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Unsplash 

Ved restaurant- og matfaglinjen ved Østerbo videregående skole står nå elevene hjemme på hvert sitt kjøkken og filmer bakst og diverse matretter som de har fått i oppgave å lage. Videoen sendes deretter inn til læreren for godkjenning. Smaksprøvene får vente i disse koronatider. 

– Jeg må si at lærerne har vært utrolig flinke til å snu seg rundt og begynne å sette seg inn i nye digitale løsninger til hvordan undervisningen kan foregå nå. Elevene har også vært veldig flinke og tilpasset seg godt. Vi er jo en skole for elever med lærevansker, så vi har en ekstra sårbar elevgruppe, men vi har rådgivere og assistenter som er tilgjengelig på telefonen og vi følger opp undervisingen på digitale arenaer. Vi gir også ekstra oppfølging til de av elevene som trenger det, sier rektor ved Østerbo videregående skole, Bjørn Røyndal. 

Ved godt mot

Østerbo videregående skole tilbyr fire linjer: Bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, og påbygg til studiekompetanse.

– Fordi vi har praktiske linjer, er det ikke like lett å få til gode alternativer til en skolehverdag hjemmefra, som for eksempel ved bygg- og anleggsteknikklinjen. For disse elvene handler den nye skolehverdagen mye om å tilegne seg en teoretisk kunnskap om emnene og se videoer på internett, sier Røyndal. 

Av de 45 elevene ved skolen bor 18 av dem i Halden. Resten bor på Østerbo. 

– Hvordan tar elevene det?

– Veldig bra og de er ved godt mot, iallfall de jeg har snakket med. Noen sliter mer enn andre med å sette seg ned og jobbe med oppgaver og sånn vil det nok være, sier Røyndal. 

Utfordringer

Røyndal innrømmer at han er spent på hvordan det vil gå med standpunktkarakterer og eksamen.

– Vi følger alle de direktiver vi har fått fra myndighetene og gir elevene undervisning i tråd med lærerplaner og kompetansemålene våre, men det henger mange spørsmål i luften og vi er spent på hvordan dette vil utvikle seg, sier han.
En annen utfordring er at grunnet koronakrisen kan skolen heller ikke markedsføre seg slik den vanligvis gjør gjennom å besøke skoler, menigheter, nav-kontorer og andre institusjoner.  

– Jeg tror heller ikke vi får gjennomført den åpne dagen vi skulle ha inviteret til 13. mai, sier Røyndal.
– Men vi håper selvfølgelig at denne krisen snart vil løse seg og at landet vårt kan åpnes opp igjen. Vi har den tilliten til Gud at han sørger for sine og vi står sammen i bønn, sier han. 

Bibelstudier hjemme

Også for rektor, lærere, og de 44 elevene ved Evangeliesenterets bibelskole på Varna er hverdagen blitt snudd på hodet. 

– Vi har lagt opp til et omfattende tema hver uke og har sendt ut et kompendium til hver elev, enten via e-post eller post. Denne uken har vi hatt fokus på disippelliv. Elevene leser og studerer Bibelen og svarer på oppgavene hjemmefra, som de deretter sender tilbake til oss, forteller Hanne Sørmo Holstad, rektor ved bibelskolen. 

Hun og de øvrige lærerne holder god kontakt med elevene. Samtidig legger ikke rektoren skjul på at hun er bekymret for elevene sine i denne utfordrende tiden. 

– Denne situasjonen er veldig vanskelig for mange. For elevene som bor på Varna har de jo et fellesskap rundt seg og flere elever jobber sammen med oppgaver i små grupper, men på grunn av alle restriksjoner og smittevernstiltak er jo hverdagen blitt svært begrenset og isolert i forhold til hva de er vant til. For elevene som bor utenfor Varna er de fleste alene. Mange har i tillegg dårlig helse og er i risikogruppen, så flere har satt seg selv i karantene for å unngå smitte. Mange kjenner på frykt og det er en tøff situasjon for dem, sier Sørmo Holstad. 

Bønn og tett kontakt

For å lette situasjonen har bibelskolen innført nye rutiner, blant annet at de ringer rundt til alle elevene jevnlig for å høre hvordan det går med dem. Skolen har også en informasjonsapp der de legger ut informasjon og meldinger og der de dessuten oppmuntrer alle til å stå sammen i bønn.

– Vi har oppmuntret alle ansatte og elever til å stå sammen i bønn hver dag klokken halv to. Jeg vet jo ikke hvor mange som gjør det, men vi som er på skolen setter oss ned hver dag og ber sammen, sier Sørmo Holstad.