Etter over seks år som bestyrer for inntaket i Porsgrunn, slutter Ole Holmen og går videre til ny fagstilling i Evangeliesenteret. 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

I løpet av de over seks årene som bestyrer for Evangeliesenterets inntak, har Ole Holmen vært med på å ta imot omkring 220 personer i året. Cirka 190 av dem har blitt sendt videre til et av Evangeliesenterets rehabiliteringssentre. 

– Det har vært veldig meningsfylt å jobbe her, det å hjelpe mennesker å starte et nytt liv. Belønningen er hver gang jeg får treffe personer som en gang var på inntaket, og som nå lever et rusfritt liv. Kanskje har de fått seg utdannelse, jobb og stiftet familie. Det er stort. I tillegg har det vært veldig fint å jobbe med den gode staben her, både ansatte og frivillige, sier Holmen. 

Fra første januar takker han for seg og går videre til en fagstilling i Evangeliesenteret, der han skal jobbe med kompetanseutvikling og styrke samarbeidet med kommuner og spesialisthelsetjenesten rundt i landet. 

Ikke mulig uten Jesus    

Holmen forteller at det å jobbe i Evangeliesenteret har bestandig vært et kall for ham. 

– Dette er ingen ni-til-fire-jobb. Det er en livsstil og det betyr at jeg har vært tilgjengelig og rykket ut når behovene er der. Det har vært litt krevende på hjemmefronten i perioder, med så mye jobb, men samtidig har vi gledet oss over hver person som har fått hjelp gjennom Evangeliesenteret og som greier seg, sier Holmen.

Holmen understreker at det er Herren som skal ha æren for alle de gode resultatene i Evangeliesenteret. 

– Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten at Gud var med, slår han fast. 

– Det som gjør forskjellen og som gir de gode resultatene, er at vi har en Gud som bryr seg om mennesker som har det vondt og som strever med livet sitt. Det blir veldig tydelig når du jobber her. Uten Jesus med oss i dette arbeidet hadde det vært mange situasjoner som kunne gått dårlig, men Han hjelper oss og gir beboerne våre motivasjon, for de som velger å ta sin tilflukt hos Ham, sier Holmen, som også har sett mange beboere komme til tro i løpet av sitt opphold på inntaket. 

Overgir stafettpinnen

Fra nyttår gir Holmen stafettpinnen videre til Sigurd Bylund, som er pastor ved menigheten Troens Ord og leder for omsorgssenteret Mjølløst Gård i Sandefjord. 

– Jeg ønsker Sigurd og alle medarbeiderne her Guds velsignelse og alt godt videre i arbeidet her. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra og at det blir en god kontinuitet i arbeidet. Arbeidet fortsetter og jeg håper at mange, mange flere vil finne veien til Evangeliesenterets inntak og få hjelp her, avslutter Holmen.