100% stilling som kjøkkenleder – Varna

Søknadsfrist: 15/10/21
Stillingsprosent: 100
Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no

Sentrale arbeidsoppgaver :

 • Lede institusjonskjøkkenet på Varna Evangeliesenter
 • Utarbeide meny og følge de retningslinjer som er utarbeidet for kjøkken og hygieneforskrifter.
 • Ansvar for innkjøp av matvarer – herunder økonomiforvaltning kjøkken, tilberedning av mat og påfølgende etterarbeid.
 • Benytte Matsentralen og de avtalene Evangeliesenteret har inngått der
 • Ansvar for oppfølging av ev. lærlinger
 • HMS forskrifter
 • IK mat system
 • Utarbeider turnus for kjøkken
 • Sammen med det øvrige personalet, være en veileder for beboere i arbeidstrening.
 • Andre forefallende oppgaver på kjøkkenet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i institusjonshusholdning, evt. kokkefag hotell/maritim eller tilsvarende lang kjøkkenpraksis.
 • Mestre oppgaver i storhusholdning med fokus på våre beboeres behov for sunn og variert kost.
 • God arbeidsmoral, og være en positiv miljøskaper på kjøkkenet
 • Det er egen arbeidsinstruks for stillingen.
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Inneha ledelseskompetanse for kjøkkendrift


Last ned stillingsannonsen

Andre ledige stillinger:

Sykepleier i 50% stilling ved Østerbo

Stillingsprosent: 50% Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no Søknadsfrist: 11/06/22