Driftsleder på Varna

Søknadsfrist: 25/05/20
Stillingsprosent: 100%
Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no

Evangeliesenteret er en ideell stiftelse med hovedformål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Virksomheten er landsomfattende og blir ledet far hovedkontoret i Moss Virksomheten omfatter også skoler, TV-produksjon og utgivelse av eget blad. Varna Evangeliesenter ligger i Sperrebotn utenfor Moss og har plass til ca. 60 beboere. Det er også tilknyttet skole med bibel- og medarbeider linje på Varna.

Arbeidsoppgaver

  • Ledelse av driftsavdelingen og deltakelse i lokal ledergruppe
  • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystem
  • Utarbeide langtidsplaner for drift og vedlikehold
  • Daglig oppfølging av våre leietakere og brukere
  • Innkjøp av varer og tjenester
  • Oppfølging av leverandører
  • Prosjektere og følge opp større prosjekter på eiendommen
  • Arbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpasset kompetanse og kvalifikasjoner
  • HMS

 

Les mer om stillingen i vedlegget.


Last ned stillingsannonsen

Andre ledige stillinger:

Sykepleier i 50% stilling ved Østerbo

Stillingsprosent: 50% Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no Søknadsfrist: 11/06/22