Faglærer ved Østerbo VGS

Søknadsfrist: 01/06/20
Stillingsprosent: 100%
Send søknaden til: post@o-vgs.no

Østerbo videregående skole søker faglærer i 100% stilling til utdanningsprogram helse- og oppvekstfag, med vekt på helsefag. Det kreves kompetanse i tråd med forskrift til opplæringsloven, f.eks utdanning som sykepleier pluss ett år praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ansettelse på vilkår om å fullføre PPU kan bli aktuelt. Den som ansettes, må forholde seg aktivt til skolens kristne visjon. Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler i offentlig skole.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Østerbo videregående skole, Østerbo, 1764 Halden.
E-post til post@o-vgs.no kan også benyttes. For spørsmål, send e-post og oppgi telefonnummer, så vil rektor ta kontakt.

Søknadsfrist 1. juni. 2020. Tiltredelse så snart som mulig etter 1. august.


Last ned stillingsannonsen

Andre ledige stillinger:

Sykepleier i 50% stilling ved Østerbo

Stillingsprosent: 50% Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no Søknadsfrist: 11/06/22