Åpning av kontaktsenter Lillehammer

13/02/20 – 13/02/20

Velkommen til åpning av kontaktsenteret i Lillehammer!
Vi åpner med et møte torsdag 13.02.2020 kl 1900.
Asbjørn Skjortnes taler.

Til info:
Deretter vil vi ha møte den andre torsdagen hver måned.
Selve kontaktkafeen åpner fredag 14 februar kl 1100-1500.
Deretter vil den være åpen hver fredag i samme tidsrom.

Se arrangementet på Facebook