Regionstreff Rogaland

10/10/19 – 10/10/19 Kirkegata 127, 5527 Haugesund

Program.

  • Kl. 18.00-18.30 Servering av enkel varmrett.
  • Kl. 18.30-19.00 info: Glenn Wiik.
  • Kl. 19.00-19.30 Orientering om nettverksarbeidet i Evangeliesenteret v/ Trond Palmgren Eriksen.
  • Kl. 19.30-20.00 Markedsføring v / Pål Andre Wigart.
  • Kl. 20.00-20.30 Relasjonsbygging v / Asbjørn Skjortnes
  • Kl. 20.30-21.00 Samtale og drøfting; Trond Palmgren Eriksen leder. 

Påmelding og informasjon

Samlingen finner sted ved Evangeliesenteret Kontaktsenter i Haugesund. Besøksadresse: Kirkegata 127, 5527 Haugesund.

Påmelding sendes til Asbjørn Skjortnes innen 7. oktober.

E-post: skjortnes@evangeliesenteret.no

Telefon: 458 740 23

Se arrangementet på Facebook