Ledertrening. Rusomsorg. Media og kommunikasjon. Dette er noen av ingrediensene i det nye ambassadørprogrammet som i høst har startet ved Helgeland Folkehøyskole.

Tekst: Evangeliesenteret.
Foto: Adobe Stock.

– Vi har lenge tenkt på hvordan vi kan favne den yngre generasjonen i vårt arbeid, sier Pål André Joys Wigart, markeds- og innsamlingsansvarlig i Evangeliesenteret. 

Evangeliesenteret viser seg å være godt kjent blant den voksne og eldre generasjonen, men foreløpig kjenner få yngre til arbeidet. 

– Derfor ønsket vi å lage et program der vi kunne både inkludere, trene og formidle Evangeliesenterets arbeid videre til de unge, hovedsakelig de mellom 18 – 25 år, sier markedskonsulent, Andrea Stykket. 

Resultatet ble det splitter nye ambassadørprogrammet som nå tilbys elever ved Helgeland Folkehøyskole. 

Vil favne de unge

Det nye programmet sparket i gang i august i år.

– Gjennom ambassadørpdrogrammet ønsker vi å formidle Evangeliesenterets visjon, hjerte og arbeid videre til de yngre så de kan være med å føre det viktige arbeidet videre, sier Stykket. 

De påmeldte elevene har fått sponset skoleåret av Helgeland Folkehøyskole og Evangeliesenteret. De vil veksle mellom undervisning ved Folkehøyskolen og praksisperioder i Evangeliesenterets ulike typer arbeid: rehabiliteringssentre, kontaktsentre, skoler, møtevirksomhet, media, kommunikasjon og markedsføring.

– Vi håper å formidle nyttig og praktisk ledertrening, og verdifull erfaring og innsikt i Evangeliesenterets arbeid. Vi håper de vil bli smittet av brannen for å hjelpe rusavhengige til rusfrihet, og bære med seg denne brannen og visjonen ut til sin generasjon og sin verden, sier Stykket. 

Forebyggende arbeid

Elevene har blitt tildelt en kontaktperson i Evangeliesenteret og blir godt fulgt opp gjennom skoleåret og i de ulike praksisoppgavene. Det vil bli lagt spesielt vekt på arbeidet ved Evangeliesenterets kontaktsentre, hvor elevene vil rotere mellom minst fem ulike kontaktsentre. Her kommer de til å hjelpe til med blant annet matutdeling, samtaler med brukere, og bidrag i gudstjenestene. 

– Vi ønsker å gi dem nyttig erfaring og innsikt i hvordan et slikt hjelpearbeid kan drives. I tillegg håper vi å formidle gleden det er å kunne hjelpe og jobbe med denne gruppen mennesker, og ikke minst at de får se at det nytter. At det å strekke ut en hånd kan få livsforvandlende konsekvenser for personen som blir berørt, sier Pål André Joys Wigart. 

Han håper også at ambassadørprogrammet kan ha en forebyggende effekt.

– Vi ser at stadig yngre mennesker blir avhengig av rus. Ved at yngre mennesker blir trent og engasjert i rusomsorg håper vi at de kan bidra også på en forebyggende måte, ved å peke på rusfrihet og være til hjelp og inspirasjon for sine jevnaldrende, sier Joys Wigart. 

Fakta

  • Et samarbeid mellom Helgeland Folkehøyskole og Evangeliesenteret
  • Tilbyr elever et skoleår der de veksler mellom undervisning ved folkehøyskolen, og praksisperioder i Evangeliesenterets mange type arbeid: kontaktsentre, rehabiliteringssentre, møtevirksomhet, media og kommunikasjon 
  • Hele skoleåret er sponset
  • Hovedsakelig rettet mot elever i alderen 18 – 25.