MED DEG HELE VEIEN

Vi er med deg hele veien fra det første møtet hvor livet er mørkt og utfordrende til avrusning og nye rutiner og til slutt til et nytt og rusfritt liv. Vår bønn er å se deg leve det livet du var skapt til å leve, i frihet. Gjennom over 36 år har vi sett flere tusen mennesker oppleve nettopp dette, nå kan det bli din tur.

KONTAKTSENTER

Kontaktsenteret er ofte det første møtet mellom den rusavhengige og Evangeliesenteret. Dette er et lavterskeltilbud for rusavhengige og hjemløse. Her tilbys mat, klær, soveposer, fellesskap og hjelp inn til avrusning og rehabilitering.

AVRUSNING OG REHAB

Våre rehabiliteringssentre ligger i rolige, naturskjønne omgivelser. Trening og rekreasjon, dyrehold, samt fjell- og kanoturer, kan bli en del av ditt rehabiliteringsopphold hos oss. Vi har mange ulike muligheter, og vil tilrettelegge i den grad vi kan, for din situasjon.

SKOLEGANG OG ETTERVERN

Skolegang og kompetanse er en viktig del av forberedelse til tiden etter opphold på senteret. Vi tilbyr tilbud om skoleplass ved skoler med et trygt, integrerende og beskyttet miljø. 

Kontaktsenter

Her drives oppsøkende virksomhet, matutdeling, evangeliske møter. Brukere blir hjulpet inn til rehabilitering.

Inntak og rehabilitering

Vi har tilrettelagte opphold for ulike kategorier brukere – inklusivt ektepar. Vi tilbyr også et eget senter for kvinner og et eget senter for menn.

soning

Soning i institusjon etter Straffegjennomføringslovens paragraf 12.

LAR NEDTRAPPING

Nedtrapping av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

SKOLEGANG

Vi tilbyr både folkehøyskole, videregående skole og bibelskole

BRUKTBUTIKKER

Evangeliesenteret driver flere bruktbutikker på østlandet.
Share This