Peggy tar imot 2

Veiledning for inntak på Evangeliesenteret

 

INNTAKSTELEFONER

Inntak Evangeliesenteret, generelt  tlf. 21 00 49 00
Inntak Porsgrunn Evangeliesenter tlf. 930 00 173
Inntak Fjordtun Evangeliesenter tlf. 453 91 425
Inntak LAR-nedtrapping, Brubakken tlf. 930 02 671

 

Evangeliesenteret tilbyr et rusfritt alternativ. For å komme til oss må du selv ønske å bli rusfri. Du bør vite følgende før du søker deg inn til oss:

  • Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater, disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer inn. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud som du kan spørre etter.
  • Dersom det er psykiske lidelser må vi vite om dette for å kunne vurdere om vi kan gi den rette hjelpen.
  • Vi ønsker et samarbeid med NAV/ rusteam i kommunen. Om du vil ha hjelp hos oss må du på forhånd kontakte NAV/ rusteam og søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret. Våre saksbehandlere kan veilede i denne prosessen, ta gjerne kontakt.
  • Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil. Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

Når du har vært i kontakt med NAV/ rusteam i kommunen, kan du ringe til Evangeliesenteret tlf. 21 00 49 00. Du kan også ringe direkte til Porsgrunn Evangeliesenter, inntaksavdelingen,  tlf. 930 00 173, Fjordtun Evangeliesenter, inntaks- og motivasjonsavdelingen, tlf. 453 91 425. og avtale inntakssted og tid, helst mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 på hverdager – unntaksvis og etter spesiell avtale til andre tidspunkter. For LAR-nedtrapping må du kontakte Brubakken Evangeliesenter direkte på tlf. 930 02 671.

Evangeliesenteret har nå to hovedinntak: Porsgrunn Evangeliesenter, som fortrinnsvis hjelper rusavhengige sør for Oslo/ Bergen, og Fjordtun Evangeliesenter på Hadeland (nord for Jevnaker), som fortrinnsvis hjelper rusavhengige fra Oslo/ Bergen og nordover. Dersom det er fare for sterke abstinenser og behov for legebistand, da bør man til Porsgrunn der det er døgnåpen legevakt like ved. Lengre inntaksopphold/ motivasjon finner sted på Fjordtun.

Det er vanlig å være en til to uker på inntak, for avrusing, kartlegging, motivasjon og saksbehandling. På inntaket er det begrensninger med bruk av telefon, og besøk. Etter opphold på inntaket blir man sendt videre til et av våre rehabiliteringssentre (se under avdelinger).