Evangeliesenteret stopper ikke inntak av rusavhengige, men har iverksatt mange smittevernshensyn og kontaktreduserende tiltak for å hindre corona-smitte. 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

Alle Evangeliesenterets møter er avlyst, ved de 12 kontaktsentrene foregår matutdelingen nå utendørs, og på alle motivasjons- og rehabiliteringssentre er det i iverksatt besøksrestriksjoner for å hindre smitte av viruset Covid-19, også kjent som coronaviruset. 

– Vi stopper ikke inntaket, men har iverksatt nye tiltak i våre inntaksprosedyrer. Ved mistanke om smitte må inntak utsettes. Personer som kommer til vårt inntaksenter i Porsgrunn må oppholde seg der i minimum 14 dager, før de kan sendes videre til et av våre rehabiliteringssentre. Så langt det er mulig vil vi ta inn rusavhengige til rehabilitering og hjelpe de rusavhengige. Vårt hovedfokus er å ta vare på de beboerne vi allerede har, og vi har derfor innført strenge hygienetiltak og besøksrestriksjoner ved alle våre sentre for å hindre smitte. Alle våre vurderinger og tiltak gjøres i samråd med vår tilsynslege og vi vurderer situasjonen fortløpende, forteller Monika Karlsen-Vigardt, kontorleder og HMS koordinator i Evangeliesenteret. 

Risikogruppe

Rusavhengige er i risikogruppen og må derfor vernes spesielt om i denne tiden. 

– Mange har diabetes, hjerte- og karsykdommer og generelt svakere immunforsvar, så vi ønsker å skjerme dem ekstra godt i denne tiden. Vi opplever at våre beboere og arbeidere forstår alvoret og at alle samarbeider godt, sier Vigardt. 

Hittil er det ingen bekreftede tilfeller av smitte i Evangeliesenteret. Mange har forøvrig hjemmekontor for å hindre faren for eventuell Corona-smitte. På motivasjons- og rehabiliteringssentrene foregår samlinger med Guds Ord, bønn og lovsang som normalt, selv om avstanden mellom stolene er noe større enn vanlig. 

– Det er en stor styrke å kunne fortsette og samles i denne tiden, slik at vi ikke er alene, sier Vigardt.

Hun beskriver stemningen i Evangeliesenteret som god og løsningsorientert, samtidig som man forstår alvoret i situasjonen. 

– Vi ønsker ikke være fryktsomme i denne tiden, men se alvoret og foreta gode løsninger. Foreløpig har det vært mest spørsmål om hvordan vi skal løse ulike utfordringer. Noen er snartenkte og finner gode løsninger raskt, fordi de ønsker å være til hjelp samtidig som de innser alvoret. Kontaktsentre begynte snart å avlyse møter og servering innendørs og begynte å dele ut poser på gatene, og rehabiliteringssentrene våre lukket automatisk inngangen for gjester, for ikke å utsette våre beboere og arbeidere for eventuell smitte, forteller hun. 

Nødstider er Herrens tid

Vigardt peker også på at troen er ekstra god i en krisesituasjon som denne. 

– Jesus Kristus er helt klart den vi henvender oss til i denne tiden. Vi samler oss i bønn, lovsang og deler Guds Ord. Herren blir vårt holdepunkt og vi kan be for og med hverandre. Vi kan også omslutte våre kjente og kjære i bønn, som befinner seg lenger borte fra oss i avstand. Jeg tenker at nødstider ofte er Herrens tid, det er tider hvor Han vil åpenbare sin kjærlighet og omsorg og omslutte oss med trygghet, hjelp og ikke minst visdom og gi oss råd. Vi tror han er den beste på alle områder og at han ser til land og folk, at han er absolutt den beste å søke i denne tiden, og han elsker oss alle og ønsker å hjelpe oss, sier Vigardt. 

Avhengig av økonomisk støtte

At Evangeliesenterets møtevirksomhet er avlyst inntil videre, betyr at inntekter uteblir, som ellers kommer inn i form av kollekt på offentlige gudstjenester. 

– Dette kommer vi til å merke. Samtidig har vi tillit og stoler på at vi har våre givere med oss. Kanskje er det mange som ønsker å gi til arbeidet og stå sammen med oss i denne tiden, selv om de ikke deltar i et av våre møter. Vi ønsker å opprettholde vårt tilbud med matutdeling og rehabilitering så langt vi kan, noe som selvfølgelig betyr at våre driftskostnader opprettholdes, så vi er avhengig av gaver fra givere. Men vi opplever at folk har giverglede og de har ikke sviktet oss før, så vi stoler på at de fremdeles vil stå sammen med oss og støtte denne utsatte gruppen mennesker, som er blant de svakeste av de svake, avslutter Vigardt. 

Dette er noen av Evangeliesenterets smittevernstiltak:  

 • All møtevirksomhet er avlyst inntil videre
 • Servering av mat ved kontaktsentre foregår ikke lenger innendørs, men det deles ut matposer utenfor
 • Inntaksprosedyrene til Evangeliesenteret skjerpes med tiltak. 
 • Inntak utsettes der det er mistanke om at søker er smittet. 
 • Bistå eventuelle smittede søkere med hjelp til å ringe lege. 
 • Transport til inntaket og motivasjonssentrene planlegges med minst mulig eksponering fra andre (transport med bil framfor tog/buss).
 • Håndhilsing og klemming unngås. Eventuell hoste må skje i papir eller armhule.
 • Besøksrestriksjoner. 
 • Nye ordninger når det gjelder servering av måltider. 
 • All unødvendig besøk til butikker og liknende unngås. 
 • Beboerne skal være (minst) 14 dager ved inntakssenteret/ motivasjonssenteret før overflytting til annet senter. Ved transport (eks ferge) skal man mest mulig unngå eksponering med andre. 
 • Generelt smittevern 

Vil du gi en gave til Evangeliesenteret? 

Vipps: 27755
SMS fast giver: Send EVA til 2160 (kroner 200 hver måned)
Gavekonto: 2801 44 77960