– Det er en stor glede for KrF, at vi fikk gjennomslag for flere av våre forslag i budsjettforhandlinger med Regjeringen. I Statsbudsjettet for 2018 fikk vi til 33 millioner kroner i tilskudd til Evangeliesenteret. I øremerkede midler.

Tekst og foto: Bjørn Gjellum.

Det er stortingsrepresentant og nestleder i KrF, Olaug Vervik Bollestad, som uttaler dette. Bollestad er også leder for stortingets helse- og omsorgskomite. Hun sier at det er viktig for KrF å jobbe for at frivillige ideelle organisasjoner innen rusomsorgen skal ha mulighet til å søke om statlig tilskudd til virksomheten.

Har en levende interesse

– Vi må huske på at det er frivillige som startet omsorgsarbeid lenge før det offentlige kom på banen. Vi kan heller ikke legge skjul på at de frivillige står på fordi de har en levende interesse for det de gjør. Ikke minst innen rusomsorg. De friville går gjerne «sju mil ekstra» med en klient dersom det er nødvendig. Når det gjelder Evangeliesenteret og de andre kristne organisasjonene vi stod på for, er det gledelig for KrF at folk blir rusfrie og frie, men også at de får en tro. Men la det være klart, vi støtter også sosiale tiltak som ikke er kristenrelatert.

Mer rettferdig

– Hvorfor er det så viktig at midler øremerkes?

– Det er for å være sikker på at midlene kommer fram til den som skal ha dem. Ta for eksempel at man bevilger 70 millioner kroner, som skal fordeles på åtte organisasjoner, små og større. Hvis man ikke øremerker, blir det opptil embetsfolk i direktoratet å fordele midlene. De har kanskje egne preferanser, og ser ikke alltid på kvaliteten og resultatene hos den enkelte organisasjon. Ved øremerking mener vi fordeling blir mer rettferdig.

Gode resultater

– Det er ikke så stor politisk vilje til nettopp øremerking?

– Nei det er ikke det alltid. Jeg skulle ønske det var en bredere politisk vilje til dette i Stortinget, slik at Stortinget understreket at noen kvalitetsforetak, som har stått på i lang tid, ønsker vi tydelig skal få støtte. Vi snakker her om private ideelle som ikke har noen kommersielle aktører på lag. KrF har kjempet hvert eneste år for bedre tilskudd til private ideelle innen rusomsorgen, og vi må jobbe for det. Nå gleder vi oss over at vi kunne få gjennom et bra beløp blant annet til Evangeliesenteret, som er en aktør i markedet med svært gode resultater, sier Olaug Vervik Bollestad, som samtidig er klar over at private støttepartnere og givere er utrolig viktig for Evangeliesenteret, for å få det til å gå rundt.