I Matteus 3,2 sier døperen Johannes: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!

Tekst: Kjetil Sterri-Mørch, bestyrer ved Evangeliesenteret Østerbo
Foto: Marit Joys Wigart

Her forkynner Johannes et omvendelsens budskap. Dette med å omvende seg, vil si det samme som å snu seg. Opp gjennom årene har jeg hørt mange budskap om å omvende seg. De fleste av dem har gått ut på hva vi skal vende oss fra. Det har bestandig vært krevende og ikke ført til særlig store resultater. Jeg tror heller vi skal forkynne hva – eller rettere sagt hvem – vi skal vende oss til. Vi har jo alle erfart hvor godt det er å vende seg til Jesus når ting er vanskelig. Og vi har alle opplevd hvor vanskelig det kan være å omvende oss fra ting vi sitter fast i. 

Når du og jeg vender oss til Jesus, opplever vi at det som er tungt og vanskelig faller av oss, i møte med et blikk fylt av kjærlighet og ingen dømmende holdninger. Jesus er ikke dømmende, han er full av nåde, samtidig som han er full av sannhet. Tenk deg, når vi vender oss til Han som tok vårt skyldbrev på seg og naglet det til korset (Kolosserbrevet 2,14-15), erfarer vi frihet fra det som før tynget oss.

Å omvende seg, eller snu seg, vil si at vi fester blikket et annet sted (Hebreerbrevet 12,2), bort fra vanskelighetene eller det vi sitter fast i. Når vi fester blikket på Jesus, i stedet for vanskelighetene, oppleve vi at byrdene faller av oss.

Jesus er veien, sannheten og livet.

Jesus er den som gir liv og overflod.

Jesus er den som tilgir synder.

Jesus er den som gir en fred som overgår all vår forstand.

Jesus er den som tar oss ut av trengsel.

Jesus er vår rettferdighet.

Jesus er vår glede.

I Josva 5,9 kan vi lese om et sted som heter Gilgal. Et sted, israelittene kunne velte av seg skammen fra Egypt. Vi har ikke Gilgal i dag, men vi har Jesus. Vi kan vende oss til han og da vil vi kjenne at det som før tynget oss legges igjen hos ham. Så får vi oppleve hans underfulle fred.

I salme 91,1-4 ser vi tryggheten vi kan oppleve hos Jesus. «Med sine vingefjær dekker Han oss, og under Hans vinger finner vi ly. Hans trofasthet er skjold og vern.»

La oss huske at når vi forkynner omvendelse, så la oss legge mest vekt på hva vi skal vende oss til: Jesus! Ikke hva vi skal vende oss fra. Et møte med Jesus forandrer alt. Alle som velger å vende seg til Jesus vil få oppleve som Paulus sier i 2. Korinterbrev 5,17: Det gamle er borte, alt er blitt nytt. 

Så min oppfordring og oppmuntring er: 

Omvend deg til Jesus. I Evangeliesenteret er vi så heldige at vi daglig ser hva effekten av å vende seg til Jesus utretter i menneskers liv. De opplever at det gamle blir borte og at alt blir nytt. Tenk for et privilegium vi har, å kunne omvende oss til Jesus. Det er nåde over nåde.