Nå har Evangeliesenteret åpnet sin syvende bruktbutikk, denne gangen i Horten.

Tekst: Marit Joys Wigart.

Nylig åpnet Evangeliesenteret dørene til sin nye bruktbutikk i Horten. Bruktbutikken har allerede vært drevet i fem år, av grunnlegger og misjonær Rose Elisabeth Høiland, under navnet «Møtepunktet». Nå har hun gitt driften av butikken til Evangeliesenteret, og gleder seg til et spennende samarbeid. Butikken ligger sentralt i Horten sentrum og byr på mange gamle skatter for enhver besøkende.

Engasjerer mennesker
Daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen, mener bruktbutikkene er et svært positivt tiltak.
– Bruktbutikkene engasjerer mennesker og stor frivillighet. Det gjør også Evangeliesenteret kjent for allmenheten i større grad og skaper sterke lokale forankringer. Ikke minst har butikkene to gode formål. Det ene er gjenbrukssiden, det andre er at inntektene går til et ideelt formål som hjelper rusavhengige til rusfrihet og et nytt liv, sier Eriksen.

Ville gjøre noe for byen
Høyland, som startet butikken i 2013, kommer til å fortsette i styret, men er glad for å ha gitt driften til Evangeliesenteret.

– Jeg startet butikken fordi jeg ønsket å gjøre noe utadrettet for byen, skape relasjoner og bygge broer. Horten er en by med ganske store behov, og en bruktbutikk samler ikke bare inn gamle ting, men gjør det mulig for mennesker å kjøpe ting rimelig. Ikke minst skaper det en meningsfull tilværelse for de frivillige engasjerte, som opplever at de kan gjøre noe for andre, sier Høiland.

Inntekt til godt formål
Årsaken til at Høiland gir butikken videre, er at hun lenge har ønsket å gi det daglige ansvaret videre og ser på Evangeliesenteret som et godt etablert rusomsorgsarbeid der pengene går til en god sak.

– Hittil har jeg gitt inntektene til ulike misjonsprosjekter. Nå kommer overskuddet til å gå hovedsakelig til Evangeliesenteret, mens en liten andel vil gå til andre misjonsprosjekter.

Høiland gleder seg også over at Horten, som lenge har hatt store rusproblemer, nå får Evangeliesenteret som en lokal bidragsyter.

– Evangeliesenteret vil åpne for et større utadrettet arbeid, med matutdeling og kafémøter i butikken, og det gleder jeg meg til. Sammen med Evangeliesenteret kan vi gjøre mer, og jeg ser fram til å kunne møte byens behov i enda større grad, sier hun.