På kommunens forespørsel startet Merethe Aanestad, bestyrer for kontaktsenteret på Jørpeland, også matutdeling til vanskeligstilte familier. 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

Evangeliesenteret åpnet sitt kontaktsenter på Jørpeland i 2014, med Merethe Aanestad i spissen. Det er åpent tirsdager og torsdager fra 11-14. 

– Fordi vi allerede har et tilbud for rusavhengige her på Jørpeland, spurte kommunen om vi også kunne dele ut mat til vanskeligstilte familier. Jeg svarte at det skulle vi alltids få til, sier Aanestad, som påtok seg ansvaret for arbeidet.

Kan ikke blandet gruppene

Aanestad er tydelig på at Evangeliesenterets kontaktsenter og matutdelingen til de vanskeligstilte familiene ikke kan blandes.

– Vi kan jo ikke ha vanskeligstilte familier med barn inne på kontaktsenteret sammen med rusavhengige, så vi har delt gruppene. Matutdelingen for vanskeligstilte familier foregår ikke i lokalene til kontaktsenteret, men i lokalene til menigheten Klippen Jørpeland, forklarer hun. 

Åpningstidene er hver torsdag ettermiddag fra 17 – 18. Arbeidet startet i mai i fjor og mange benytter seg av tilbudet. 

Samarbeid med Nav

Det er Nav-kontoret som først og fremst har kontakt med familiene, og som opplyser og henviser dem til tilbudet om mat. Det kan være mange ulike grunner til at de trenger tilbudet: aleneansvar for barn, sykdom, og andre utfordrende livssituasjoner.  

– Vi har rundt 20 – 30 gjester innom på en dag, men én gjest kan jo fort representere en storfamilie på mange medlemmer, så de får naturligvis flere matposer enn en enkeltperson, sier Aanestad.

Med seg i arbeidet har hun seks frivillige arbeidere. 

– Vi opplever at det er et behov og at tilbudet settes stor pris på. Vi får også mange gode samtaler med de som kommer, noe som er veldig verdifullt, sier hun.