Årsmøtekonferanse 2024

Årsmøtekonferanse 2024

Det innkalles med dette til årsmøte i Stiftelsen Evangeliesenteret.

Evangeliesenteret sitt årsmøte er en del av Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse.

 

Tidspunkt for velkomst og samlet konstituering av årsmøtekonferansen

Onsdag 5. juni kl. 16:30

Evangeliesenteret sitt årsmøte blir avholdt i årskonferansens del to som starter

Torsdag 6. juni kl. 10:30

 

Sted: Hedmarktoppen Folkehøyskole, Limhusvegen 15. Hamar

 

Henviser ellers til felles innkalling for fellestiltak annonsert på www.pinsebevegelsen.no

 

Sak 1                Årsberetning

Sak 2                Årsregnskap og revisors beretning

Sak 3                Budsjett

Sak 4                Valg

Sak 5                Orienteringssaker

 

Årsmøtekonferansen og Samtaleforum 2024.

Saksdokumenter er lagt ut på denne nettsiden www.pinsebevegelsen.no

 

Eventuelle spørsmål til årsberetning, regnskap og valg skal være sendt til oss senest 26.mai slik at svar kan være forberedt. Benytt e-post: post@evangeliesenteret.no

Påmelding til Årsmøtekonferansen og felles måltider skjer via Checkin www.pinsebevegelsen.no innen søndag 26. mai.

Alle deltakere må melde seg på for å delta i samlinger og måltider, også styrerepresentanter og administrasjon!

Den lokale menighet utsteder fullmakt til den som påvegne av menigheten skal være stemmeberettiget.

Stemmegivning gjøres digitalt i møtet. Årsmøtet er også tilgjengelig for digital deltakelse.

 

Med vennlig hilsen

Evangeliesenteret

Trond Palmgren Eriksen                                                                     TerjeGustavsen

Daglig leder                                                                                         Styreleder