Årsmøtekonferansen 2023

Årsmøtekonferansen 2023

Det innkalles med dette til årsmøte i Stiftelsen Evangeliesenteret.

Evangeliesenteret sitt årsmøte er en del av Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse

Tidspunkt for velkomst og samlet konstituering av årsmøtekonferansen

Onsdag 7. juni kl. 16:30

Tidspunkt for Evangeliesenteret sitt årsmøte

Torsdag 8. juni ca. kl. 11:45

Sted: Hedmarktoppen Folkehøyskole, Limhusvegen 15. Hamar

Henviser ellers til felles innkalling for fellestiltak annonsert i KS 31.mars og på www.pinsebevegelsen.no

Sak 1 Årsberetning

Sak 2 Årsregnskap og revisors beretning

Sak 3 Budsjett

Sak 4 Valg

Sak 5 Orienteringssaker

Årsmøtekonferansen og Samtaleforum 2023.

Saksdokumenter er lagt ut på denne nettsiden www.pinsebevegelsen.no

Eventuelle spørsmål til årsberetning, regnskap og valg skal være sendt til oss senest 29.mai slik at svar kan være forberedt. Benytt e-post: post@evangeliesenteret.no

Påmelding til Årsmøtekonferansen og felles måltider skjer via Checkin www.pinsebevegelsen.no

innen mandag 29. mai kl. 12:00. Alle deltakere må melde seg på for å delta i samlinger og måltider, også styrerepresentanter og administrasjon!

Den lokale menighet utsteder fullmakt til den som på vegne av menigheten skal være stemmeberettiget.

Stemmegivning gjøres digitalt i møtet.

Med vennlig hilsen

Evangeliesenteret

Trond Palmgren Eriksen                                Terje Gustavsen

   Daglig leder                                                     Styreleder