Får 35,7 millioner av regjeringen: – I dag feirer vi med kake!

Mandag 23. januar mottok Evangeliesenteret den gledelige nyheten om at stiftelsen er innvilget statlig driftstilskudd til omsorgs- og rehabiliteringsplasser på 35,7 millioner kroner for 2023.

– Det er en stor lettelse at vi både fra politikere og Helsedirektoratet får det samme beløpet som i 2022. I dag er det ingen som henger med leppa, og vi har feiret med kake på lunsjrommet, sier daglig leder Trond Palmgren Eriksen.

De siste årene har Evangeliesenteret fått øremerkede midler som en fast post på statsbudsjettet, men i år måtte stiftelsen sende inn en egen søknad til Helsedirektoratet.

– Før visste vi hva vi ville få før nyttår, men nå har vi levd i spenning om hva utfallet ville bli. Evangeliesenteret søkte om et høyere beløp, men vi er meget tilfredse med at virksomheten innvilges samme beløp som i 2022. Nå kan vi senke skuldrene. Vi har pustet med magen og bedt til Gud i lang tid, sier Eriksen fornøyd.

Evangeliesenteret har et årlig budsjett på rundt 100 millioner kroner der rundt en tredel har kommet fra statlige midler de siste årene.

– Nå er en viktig brikke på plass for større forutsigbarhet i finansiering av driften. Vi er glade og ser frem til å gjøre en enda bedre jobb i 2023.