Evangeliekirken Varna

E-post: ole.sletten@evangeliesenteret.no
Telefon: 91902947
Adresse: Våkveien 24, 1591 Sperrebotn

Møter på tirsdager kl. 19