Evangeliesenteret Motivasjonssenter Fjordtun (for menn)

E-post: john.lehre@evangeliesenteret.no
Telefon: 92073139
Adresse: Fjordlinna 962 2750 Gran