Evangeliesenteret Kontaktsenter Arendal

E-post: glenn.johnny.vaagsnes@evangeliesenteret.no
Telefon: 90150720
Adresse: Grensen 1, 4838 Arendal

Åpningstider:
Tirsdag kl. 11.00 – 14.00 – Matservering
Torsdag kl. 11.00 – 14.00 – Matservering
Torsdag kl. 19.00 – 21.00 – Møte og kafe