Evangeliesenteret Kontaktsenter Oslo

E-post: stian.ludvigsen@evangeliesenteret.no
Telefon: 46610044
Adresse: Osterhausgate 1, 0183 Oslo

Åpningstider:
Mandag 18.00 til 20.30 (Varmmat og matpose)
Tirsdag 12.00 til 16.30 (Varmmat og matpose til rusavhengge)
Torsdag 12.00 til 16.30 (Varmmat og matpose til rusavhengige)
Tirsdag og torsdag tilbyr vi sosionomtjeneste for de som ønsker avrusning.

Sommerstengt f.o.m. 30.06. t.o.m. uke 31.

Første åpningsdag etter ferien er: tirsdag 9. august.

 

Evangeliesenterets kontaktsenter ligger sentralt i Osterhausgt 1, i forhold til Oslos mest belastede rusmiljø.
  • Kontaktsenteret har middagsservering og matposeutlevering 3 dager i uka. Det serveres god og næringsrik middag. 60 frivillige deltar, med praktisk arbeid og motiverende samtaler. Det er kveldsgudstjeneste en gang i uken, som er verdsatt og svært godt besøkt.
  • Gjennomsnittlig besøker over 400 rusavhengige vårt kontaktsenter hver åpningsdag på dagtid. De er alle folkeregistrert i Norge, men mange er bostedsløse, og blant Oslos mest vanskeligstilte.  I tillegg gis det et tilbud til tilreisende vanskeligstilte fra EØS land. Til sammen har stedet 600-800 besøkende pr. dag.
  • Miljøhensyn/ omfang: Kontaktsenteret er størst på matdistribusjon blant lignende tiltak i Oslo. Gjennomsnittlig hentes om lag 340 tonn mat ut årlig til kontaktsenteret. 240 tonn fra matsentralen, i tillegg hentes 100 tonn mat fra andre leverandører.
  • Egen sosionomtjeneste, for hjelp til innsøking til avrusning og rehabilitering internt eller eksternt,kontaktetablering med kommunal rustjeneste etc.  Stor samarbeidsflate av ulike aktører.
  • Hver uke hjelper kontaktsenteret personer inn til avrusning og rehabilitering.
Våre åpningstider er:
Mandag 18.00 til 20.30 (Varmmat og matpose)
Tirsdag 12.00 til 16.30 (Varmmat og matpose til rusavhengge)
Torsdag 12.00 til 16.30 (Varmmat og matpose til rusavhengige)
Tirsdag og torsdag tilbyr vi sosionomtjeneste for de som ønsker avrusning.
Arbeidet ved Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo er finansier gjennom frivillige gaver, tilskudd fra Oslo kommune og Arbeids- og sosialdepartementet, samt eventuelle legater

Tiltakets målsetting:

Evangeliesenterets kontaktsenters har som mål å bedre levekår for målgruppen, samt stimulere og tilføre ressurser, og tilrettelegge for varig positiv endring for rusavhengige innbyggere i Oslo, samt for tilreisende personer fra EØS. Evangeliesenteret ønsker å dra nytte av høy andel frivillig engasjement, samt gjennom aktivt og organisert samarbeid med matvarebransjen og øvrig hjelpeapparat å bidra til å hjelpe flest mulig på en kostnad-, miljøbesparende og kvalitetsmessig god måte.