Evangeliesenteret Kontaktsenter Porsgrunn

E-post: odd.arvid.stykket@evangeliesenteret.no
Telefon: 47454900
Adresse: Jernbanegata 7, 3916 Porsgrunn

Åpningstider ved Porsgrunn Kontaktsenter i Koronatiden:

Det er utdeling av matposer ved forespørsel på døren med kjernetid kl 11-15 hver mandag tirsdag og torsdag, samt. hjemkjøring til adresse for trengende i Grenland, ved henvendelse på sms:

40552183 med «MATPOSE adresse»

eller på vår facebook side.

Lokalene er stengt for gjester frem til etter sommerferien på grunn av høyrisikogruppen vi betjener, men kontaktsenteret har drift med oppfølging av gjester og utdeling av matposer som nevnt over, og ettervern og aktiviteter en til en og i grupper på maks fem personer.