Evangeliesenteret Kontaktsenter Stavanger

E-post: merethe.aanestad@evangeliesenteret.no
Telefon: 91642031
Adresse: Vaisenhusgata 7, 4012 Stavanger

Åpningstider:
Mandag og torsdag med utdeling av matposer utendørs: 11.00 til 12.30.

Sommerstengt fra 12 juli og åpner 4. august.