Evangeliesenteret Østerbo VGS

E-post: post@o-vgs.no
Telefon: 40061099
Adresse: Østerbo Videregående skole, 1764 Halden

Østerbo videregående skole gir undervisning på kristen grunn i yrkesfag og generell studiekompetanse. Undervisningen er spesielt tilrettelagt for tidligere rusmisbrukere og elever med forskjellige lærevansker. Utdanningen styrker elevenes mulighet for å delta i samfunnslivet på en positiv måte.

< Se alle