På Jørpeland og i Sandnes samles tidligere rusavhengige seg til bibelstudier, bønn og fellesskap. Det viser seg å være et verdifullt ettervern.

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Unsplash og Marit Joys Wigart 

– Vi startet bibelgruppene for at personer som har vært i rehabilitering, enten på Evangeliesenteret eller andre steder, kan møtes til fellesskap, bønn, og  bibelstudier, og ikke minst støtte og motivere hverandre i det nye rusfrie livet, forteller Merethe Aanestad, som tok initiativ til gruppene for tre og et halvt år siden og som leder alle tre gruppene. 

Et godt ettervern

For de som har vært i rehabilitering starter den virkelige prøvelsen når de flytter ut og skal begynne hverdagen hjemme. 

– Du skal etablere et helt nytt liv, få et nytt rusfritt miljø, kanskje begynne i arbeid – enten frivillig eller lønnet – , og finne en god menighet hvor du blir inkludert og føler deg hjemme. Dette kan være krevende og det er svært viktig at du får det fellesskapet og den støtten du trenger, sier Aanestad. 

Det er her bibelgruppene kommer inn i bildet. Aanestad, som også leder Evangeliesenterets kontaktsentre i Stavanger, Sandnes og Jørpeland, forteller at mange som har vært i rehabilitering deltar fast på gudstjenestene på kontaktsenteret hver mandag kveld, noen engasjerer seg også frivillig i arbeidet.

– Det er supert og fungerer for mange som et ettervern. Samtidig har flere behov for et litt mindre fellesskap som et supplement. Et fellesskap hvor de kan bli mer kjent, gå dypere i Guds Ord, stille spørsmål og be sammen, samt dele erfaringer og støtte hverandre i det nye rusfrie livet, sier Aanestad.


Merethe Aanestad er initativtaker og leder for de tre bibelgruppene.

Tre ulike bibelgrupper

Bibelgruppene deles inn i tre ulike grupper: En for de som kjenner hverandre fra før og som har vært på Evangeliesenteret. En annen for de som ikke kjenner hverandre fra før og som har vært i rehabilitering, enten på Evangeliesenteret eller andre steder. Og en tredje gruppe for familier. Geir Myhra, pastor ved Klippen Jørpeland, er med og leder den ene bibelgruppen på Jørpeland. Bibelgruppene samles annenhver uke, enten i hjemmene eller på kontaktsenteret i Sandnes og på Jørpeland. 

Støtte til et rusfritt liv

Linda Sæland-Oftedal (49) er en av de mange som deltar i bibelgruppene. Hun var beboer på Evangeliesenteret i 2000 og begynte i bibelgruppen for to år siden. Hun forteller at gruppa har betydd mye for henne. 

– Det er veldig styrkende å kunne samles om Guds Ord og be sammen, og du blir godt kjent med hverandre. Jeg falt tilbake i rus en periode etter at jeg hadde kommet ut fra Evangeliesenteret, så for meg har bibelgruppa hjulpet meg til å forhindre tilbakefall, og til å fortsette å leve et rusfritt liv. Bibelgruppa har også vært til stor hjelp for meg, etter at jeg sluttet i LAR for et år siden, forteller hun. 

I tillegg til bibelgruppen jobber hun frivillig ved kontaktsenteret i Sandnes, hvor hun også deltar i lovsangen, både med vokal og piano.


Linda Sæland-Oftedal sier bibelgruppen hjelper henne til å fortsette å leve et rusfritt liv.

Dypere i Guds Ord

Bibelgruppene tar for seg mange ulike temaer. Helbredelse, vår identitet i Kristus og Guds kjærlighet for å nevne noen. 

– Nå har vi nettopp avsluttet et bibelstudie laget av Derek Prince som har vært veldig berikende. Ellers konsentrerer vi oss om ulike bøker i Bibelen. Da leser vi et kapittel i hjemmelekse til neste samling, som vi snakker om når vi samles. Det er fantastisk og det kommer masse gode, spennende og verdifulle samtaler ut av det, sier Aanestad som gleder seg over å se hvor betydningsfulle gruppene er for mange. 

– Vi ser at det å samles med andre med liknende bakgrunn betyr mye. De forstår hverandre, kan støtte hverandre, og samtidig bli mer kjent med Gud sammen, forteller hun. 

Gruppene ble avlyst i en tid på grunn av korona, men har begynt å åpne opp igjen. 

Hjelp til å velge menighet

Å finne seg til rette i en menighet etter endt rehabilitering er ikke alltid like lett. Derfor tar Aanestad ofte med seg bibelgruppene og besøker ulike menigheter på søndagene. 

– Det er lettere å komme til en ny menighet når du drar i følge med en gruppe du kjenner, enn å reise alene. Jeg pleier også å ta kontakt med pastoren på forhånd så han eller hun vet at vi kommer, sier hun. 

Menighetsbesøkene har, for flere i bibelgruppene, resultert i at de har funnet sin menighetsfamilie. 

– De har blitt veldig godt mottatt, fått venner, og etterhvert blitt medlemmer. Det gleder meg å se, sier Aanestad.

Fakta

  • Bibelgrupper for tidligere rusavhengige
  • Hvor: Jørpeland og Sandnes
  • Leder: Merethe Aanestad
  • Mål: Bibelstuder, bønn og fellesskap
  • Vil du bli med? Ta kontakt med Merethe Aanestad: 916 42 031