Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo søkte kommunen om 1,5 millioner kroner til arbeidet, men får bare 300.000 kroner.

Tekst: Jan Inge Skeie

I 2019 fikk de 1,1 millioner kroner, og i fjor 900.000 kroner. Men denne gangen er det skåret drastisk ned, selv om arbeidet og behovene bare øker.
– Det er ikke bra for oss når det kuttes så mye. Vi delte ut 419 tonn med mat i fjor. Disse kuttene rammer de aller svakeste. Det er urettferdig og helt uforståelig, sier leder for kontaktsenteret Stian Ludvigsen.

Hjerterått
Flertallet i bystyret i Oslo er sosialistisk, og består av Partiet Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet.
– Det er i alle fall ikke noe sosialistisk vedtak de har gjort. Jeg synes det er hjerterått at de svakeste i samfunnet skal bli rammet, sier Ludvigsen.
Det er ingen andre som gjør den jobben Evangeliesenteret gjør i Oslo. Ikke bare deler de ut mat ved kontaktsenteret, men de bringer også mat hjem til trengende.

Har en bønn
– Oslo kommune har et budsjett på 85 milliarder kroner, og vil ikke bruke mer på dette arbeidet. Det blir veldig lite i forhold til jobben som gjøres, forklarer Ludvigsen med ei oppgitt mine.
De må nå få tak på penger de ikke har for at arbeidet ikke skal stanse opp. 
– Jeg håper hele kristen-Norge vil stå bak oss. Jeg har en bønn om at vi må stå sammen for å hjelpe disse som sårt trenger vår håndsrekning, sier han

Skuffet
– Det er ingen andre som er i nærheten av å betjene så mange, og dele ut så mye mat som vi gjør. Det er heller ingen andre som har så stor frivillighet som vi har, sier leder for Evangeliesenteret Trond Palmgren Eriksen.
Nå har altså Oslo kommune redusert støtten til Evangeliesenteret så voldsomt at det sannsynligvis vil få konsekvenser.
– Det kan nok føre til at vi må drive matutdeling i begrenset omfang. Vi har jo satt opp 1,5 millioner kroner i støtte fra kommunen i vårt budsjett. At det blir redusert så drastisk er helt uforståelig, sier en oppgitt leder.
Han mener kuttet er altfor stort, og at det mangler en god begrunnelse for det.
– Vi ser jo hva andre lignende tiltak får som ikke er i nærheten av vår størrelsesorden. Jeg er skuffet, avslutter Trond Palmgren Eriksen.