Julens budskap er kjærlighet, glede og fred. Gud viser sin kjærlighet til mennesker ved at Jesus kom til jorden for oss. Gud er kjærlighet og viser det i handling. Det var en guddommelig plan etter Guds Ord om frelse for alle mennesker som ble åpenbart i Jesus Kristus. Dette gir oss alle håp og tro.

Når vi skal oppsummere og evaluere virksomheten i Evangeliesenteret for 2019 blir det med takknemlighet og glede. Beboernes egne historier forteller oss om verdien av det vi gjør og betydningen arbeidet har for pårørende, samfunnet og for de som engasjerer seg i andres liv.

Evangeliesenteret fortsetter den gode gjerning i 2020 og takker for all støtte og forbønn.

Takk for at du vil være med oss, slik at flere rusavhengige får hjelp og blir rusfri.

Jeg ønsker alle en riktig GOD JUL og et velsignet GODT NYTTÅR.

 

Trond Palmgren Eriksen – daglig leder.

Stiftelsen Evangeliesenteret.