–  Jesus kaller deg inn til hvilen, forkynte rektor for Evangeliesenterets bibelskole, Hanne Sørmo, under Høststevnets åpningsmøte torsdag kveld.

Tekst og foto: Marit Joys Wigart.

Det var Hanne Sørmo som åpnet årets Høststevne på Beitostølen. Hun benyttet anledningen til å minne Guds forsamling om hvilket herlig kall Gud har til sine barn: Fellesskap og hvile i Ham.

– Når vi ser rundt oss i verden er det langt fra hvile. Der er det mas og jag fra morgen til kveld. Men vi som er kristne er faktisk kalt inn til en fullkommen hvile i Gud.

Jobbe ut fra hvilen

Under talen stilte Sørmo spørsmålet: «Jobber vi ut fra hvilen, eller jobber vi for å få hvile?»

Hun delte hvordan Gud hadde satt henne selv fri fra å jobbe iherdig for å forsøkte å bli «bra nok» for Ham.

– Jeg pleide å tro at jeg måtte lese masse i Bibelen, be gjennom den lange bønne-lista og gjøre en hel del ting for å gjøre Gud fornøyd. Men vi skal ikke leve i en prestasjons-kristendom. Gud er allerede fornøyd med oss. Vi er allerede bra nok for Ham. Vi kan få stå med begge bena plantet i Kristus og jobbe ut fra en hvile-posisjon, sa Sørmo.

Finne vår identitet

Hun påpekte at hvilen kommer når vi innser hvem vi er i Kristus.

-Vi må få vår identitet på plass, vi må vite hvem vi er i Ham. Det setter hvilen på plass. Du er først og fremst en sønn eller datter av Gud. Det er din identitet.

Sørmo minnet om alt vi er blitt i Kristus:

– Alle dine synder er tilgitt. Du kan stå innfor Gud hellig, ren og rettferdig. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Du trenger ikke streve eller kave for å bli i Kristus. Du ble født der da du tok i mot Jesus. Du er høyt elsket og ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet.

Fienden vil slite deg ut

Bibelskole-rektoren forkynte at når det stormer rundt oss, må vi lære oss å trekke oss tilbake og finne vår plass i hvilen: Nemlig ved Jesu føtter.

– Fienden vil alltid prøve å få oss ut av hvilen. Han vil vi skal løpe rundt og gjøre en hel masse ting som Gud ikke har kalt oss til, for deretter å knekke sammen og bli fullstendig utslitt. Klarer han det vil han gni seg i hendene og være kjempe-fornøyd, advarte Sørmo.

Hun rådet til å lære å skjelne mellom det Gud kaller oss til, og de tingene som det faktisk bare er mennesker, fienden eller oss selv som vil ha oss til å gjøre.

– Gjør det Gud kaller deg til, ikke noe mer. Han vil ikke legge tunge åk på deg. Hans åk er gagnlig og Hans byrde er lett. Det er godt å tjene Gud, sa hun.

Gjør som Maria

Hun minnet om hvordan Jesus sa at bare ett var nødvendig. Det var den gode delen Maria hadde funnet, nemlig å sitte ved Jesu føtter.

– Dette er vårt kall: Fellesskapet med Herren. Bare sitt ved Hans føtter, lytt til Hans Ord, så vil ha prege deg, fylle deg, styrke deg. Og du skal få gå ut i Hans kraft, ikke din egen. Da kan du få arbeide ut fra en hvile-posisjon, ikke fra strev og jag.

Sørmo smilte og la til at dette er ikke en hvile du blir lat av.

– Langt i fra! Når du tilbringer tid sammen med Herren blir du super-effektiv. For da er det ikke du selv, men Herren som virker gjennom deg. Da gjør du ikke masse unyttige ting, men Herren lever sitt liv gjennom deg, du får leve i Hans kraft og ledelse. Når vi finner den plassen som Maria fant ved Jesu føtter, så tror jeg vi kan holde på lenge, sa Sørmo.

Hvil hjertet ditt hos Gud

Hun leste også fra 1.Johannes 3,19: «På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stile vårt hjerte til ro for Hans åsyn.»

– Dette ordet handler om å hvile hjertet vårt inntil Gud. Vi kommer inn til Ham og stiller vårt hjerte til ro innfor Ham. Du hviler i ditt forhold til Gud. Du er rettferdig og har fått fred med Ham.

Sørmo oppmuntret alle til å starte hver eneste dag her: I Guds nærhet.

– La hver dag starte i hvilen. Arbeid ut fra hvilen. Hekte deg på Jesus og la han få lov å prege deg og leve sitt liv gjennom deg. Når vi leser i Bibelen ser i gang på gang hvordan Jesus gikk avsides for å være sammen med Faderen, og at Han også kalte disiplene sine til å gå avsides med Ham for å hvile seg. Dette trenger vi også. La oss sette oss ned og la Herren snakke til oss.