Evangeliesenterets brukerundersøkelse

Hvert år har Evangeliesenteret brukerundersøkelse blant beboerne. Dette er en måling av hvorvidt arbeidet når mål­gruppen med riktige tjenester og kvalitet i tilbudet. Bruker­undersøkelsen for 2019 viser en fortsatt positiv tilbakemel­ding til virksomheten fra beboerne. Hele 94 prosent svarte på den digitale brukerundersøkelsen som inneholder flere viktige tema for tilbakemelding. Ut fra denne undersøkelsen var ingen score som krevde tiltak. Likevel er det et forbedringspotensialet i rehabiliteringen, vi kan ikke la være å se på områder hvor vi kan heve oss i kvalitet. Blant annet svarer 84 prosent at de er fornøyd med Evangelie­senterets kontroll for å hindre rus på stedet, og 92 prosent er fornøyd med at Evangeliesenteret har tilbud om kristne aktiviteter. I undersøkelsen er 100 prosent av elevene ved Evangelie­senterets skoler fornøyd med skoletilbudet, og 89 prosent av disse er svært fornøyd.

Utdannelse og mestring henger sammen, og vi er stolte av våre skoler som gir håp og mulighet for en gruppe elever som tidligere har hatt mange tapsopplevelser og derav mangelfull skolegang. Generelt er et overveldende flertall fornøyd med sitt opphold i Evangeliesenteret og 91 prosent er fornøyd med framgangen i sitt nåværende rehabiliteringsopphold. Evangeliesenterets ledelse er svært takknemlig og tilfreds med de resultater som kommer frem gjennom denne brukerundersøkelsen.

 

Fritt valg av tjenester

Det store skifte i rusfeltet skulle være at brukeren i større grad tas med i utforming av tjenestene og tar mer ansvar for egen rehabilitering. I dette lå det et klart mandat til å gi fritt valg for den enkelte bruker. Her er det gått forbi i stillhet all den hjelp som ytes av tjenester utenfor sykehus-nivået i rusfeltet. Nesten ingen finansiering gis fra kommuner til innleggelse i institusjon. Brukere som søker økonomisk støtte i sin kommune for innleggelse i Evangeliesenteret blir i de fleste tilfeller nektet hjelp.

Ikke nok at de nektes hjelp til å finansiere det valget de ønsker å benytte, men om de likevel reiser til Evangelies­enteret for opphold risikerer brukeren å bli fratatt livsopp­holdspenger av kommunen når så skjer. Dette er en uverdig behandling av en sårbar gruppe mennesker som har forsøkt mer enn en gang å få hjelp til å bli rusfri.

Systemet er bestemmende fortsatt og stor-politikken når ikke ned på laveste nivå i samfunnet. Ikke alle rusavhengige vil inn i medisinering, polikliniske tiltak, oppfølging i egen bolig, eller leve beskyttet av skadereduserende tiltak. De ønsker å bli fri og vil ut av systemet. De vil ha livet tilbake med alt hva det gir av verdighet og god funksjon. Mange har opplevd nettopp det, uten økonomisk hjelp fra sin kommune. Motarbeidet på flere områder har de reist seg og kommet ut av rusen, startet et nytt liv, og er ikke lenger en del av verken statistikken eller systemet.

 

Åke Trossø til minne

Helt siden slutten av 90-tallet har Åke Trossø og hans kone, Ingrid, vært en del av Evangeliesenteret. Deres innsats har vært tilknyttet Evangeliesenteret på Østerbo. Åke fikk hjemlov 16. mai i år og begravelsen var 14. juni i Pinsekirken i Kumla. Anita og jeg var der og fikk ta et midlertidig farvel med Åke sammen med Ingrid og familien. Til stede fra Evangelie­senteret Østerbo var også bestyrerparet Alice og Kjetil Sterri-Mørch, sammen med en gruppe ansatte. Det vil bli et savn etter Åkes tilstedeværelse, spesielt på Østerbo. Selv om Åke for lengst hadde passert pensjonsalder, virket kallet i han fremdeles, og han kunne ikke la være å engasjere seg i arbeidet ved Evangeliesenteret på Østerbo. Åke hadde en gave i sjelesorg og samtale. Med visdom og grundig omtanke hjalp han mennesker til innsikt og forståelse i eget liv. Han var en karismatiker av det gamle slaget. Et Abba- og hallelujarop satt løst hos Åke når Åndens nærvær kunne merkes i atmo­sfæren. Hans dype respekt for Guds Ord og medfølelse i møte med mennesker gav ham både styrken og ydmykheten i tjenesten. Åke og jeg hadde flere gode samtaler, og det var interessant å snakke med en slik ressurssterk person. Åke var gladkristen og så lett humoristisk på livet. Det ble ofte latter og smil, og Åkes faste håndtrykk når vi møttes. På gjensyn kjære venn og Guds stridsmann. Nå er kampen forbi og du har fått kommet hjem til hvilen. Vi lyser fred over Åkes gode minne og husker på familien i våre bønner.

Velkommen til Evangeliesenterets Landsstevnet på Østerbo i tiden 21. – 28. juli.

Hilsen
Trond Palmgren Eriksen
– daglig leder.