• Gjøre matbestillinger.
  • Planlegge og lage måltider til beboere.
  • Ha ansvar for lagring og sortering av mat i frysere og lager
  • Ansvar for at rutiner og regler blir fulgt etter Mattilsynets regelverk

  • Det er ønskelig med kokkeutdannelse
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
  • Praktisk arbeidsevne
  • Økonomisk og ernæringsmessig bevisst
  • Strukturert

CV med søknad sendes til: Stiftelsen Evangeliesenteret

v/personalkonsulent Karin Sofie Alexandersen, , tlf 40552 205

mail adr: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no, eller

daglig leder Trond Palmgren Eriksen, tlf  91 880 940,

trond.palmgren.eriksen@evangeliesenteret.no

Postboks. 1,1501 Moss

 

 

Lønn etter tariffavtale Virke/LO

 

 

 

Søknadsfrist  26. september 2023