Er du kreativ, strukturert og selvgående? Kanskje har du erfaring med sosiale medier og markedsføring? Da ser vi etter deg!

Som markedsføringskonsulent i Evangeliesenteret jobber du i et team bestående av møtekoordinator, administrasjonsleder og en markedsføringsleder. Du jobber også tett sammen med tv-avdelingen og har et ansvar for å følge opp markedsføringen for hele organisasjonen. Stillingen innebærer kreative prosesser, god planlegging og samarbeid. Målet til en markedsføringskonsulent i Evangeliesenteret er å presentere organisasjonen på en tydelig, enkel og attraktiv måte for to hovedmålgrupper: rusavhengige og støttepartnere.  

Evangeliesenteret er en kristen ideell stiftelse med hovedformål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Virksomheten er landsomfattende og blir ledet fra hovedkontoret i Moss.

CV med søknad sendes til Evangeliesenteret,

P.B. 1, 1501 Moss

v/personalkonsulent Karin Sofie Alexandersen,

tlf.40 552 205. E-post: karin.a@evangeliesenteret.no

eller daglig leder Trond Palmgren Eriksen,

tlf. 91 880 940. E-post: trond.palmgren.eriksen@evangeliesenteret.no

 

Ved spørsmål ta kontakt med markedsleder Pål Andre Joys Wigart, tlf  93 44 09 34

E-post: pal.andre.joys.wigart@evangeliesenteret.no

Søknadsfrist: 04.04.23

Lønn etter tariffavtaleVirke/LO.

Sosialemedier, Facebook, Instagram og nyhetsbrev.

Nettside, holde nettsiden oppdatert med rett informasjon.

Koordineremarkedsføringen i organisasjonen.

Kampanjer og innsamling, fra start til slutt.

Design og uttrykk, digitalt og påtrykk.

CRM systemer, registrering og håndtering av givere og abonnenter.

ESUNG (Evangeliesenteret ungdom), Tise og Instagram.

-      Strukturert

-      Kreativ

-      Selvgående

-      Kjenner til Adobe-pakken.

-      Har erfaring med markedsføring.