Har du utdannelse innen helse, gode kommunikasjonsferdigheter og glad i å jobbe i team? Kunne du tenke deg å jobbe i rusomsorg, og med mennesker i utfordrende situasjoner? Da ser vi etter deg! Vårt rehabiliteringssenter på Østerbo ligger på en gård 20 minutter utenfor Halden med plass til 66 beboere. Vi har 1 boenhet for jenter og 5 boenheter for gutter. Hver beboer blir tildelt en kontaktperson blant miljøarbeidere, som følger beboer opp i form av samtaler og arbeid med å nå tiltak i handlingsplanen. Vi ønsker derfor en som har evnen til å møte mennesker i vanskelige situasjoner på en god og trygg måte.

Har du spørsmål rundt stillingen, ta kontakt med bestyrer Kjetil Sterri-Mørch tlf. 45 804 984.

CV med søknad sendes til: Evangeliesenteret Postboks. 1, 1501 Moss

v/personalkonsulent Karin Sofie Alexandersen, tlf 40 552 205.

Eller på e-post: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no  

 

Lønn etter tariffavtale Virke/LO

 • Samtaler med beboere og være en ”miljøskaper”.
 • Påse at beboerne følger opp daglige plikter og arbeidsoppgaver.
 • Følge opp beboerne i rehabilitering.
 • Rapportering/overlapping ved hver vakt.
 • Praktiske tilretteleggingsoppgaver.
 • Gå i gjeldende turnus.
 • Det er ønsket med utdannelse innenfor helse- og sosialfag, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller annen relevant utdannelse, men dette er ikke et krav.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å møte mennesker i vanskelige situasjoner.
 • Personlig egnethet.
 • God til å jobbe i team, men også selvstendig.
 •  
 • Sertifikat - helst minibuss