Det var veldig tungt å få meldingen om Leiv Holstads bortgang. Leiv sovnet rolig inn onsdag kveld 4. mars, med sin nærmeste familie til stede.

Jeg har vært kjent med Leivs kamp mot kreften. Det skjedde så fort og Leiv ble hentet hjem så altfor tidlig. Den største kampen vant han med et oppreist liv og i et Guds kall til å starte Marita Stiftelsen.

Leiv har preget landet vårt og tjent folket på en beundringsverdig måte. 

Han ble tildelt H. M. Kongens fortjenestemedalje for sin innsats og engasjement.

Vi har mistet en klar og tydelig stemme i ruspolitikken, som snakket om rusfrihet og verdighet med troverdighet. Det var et levd liv som ble forvandlet til et utvalgt redskap for en helt spesiell oppgave, i en tid av behov for slike forbilder. Leiv var både nasjonal og internasjonal i sitt lederskap. 

Leiv har betydd mye for mange mennesker med sin folkelige tilnærming, inspirerende lederskap, og innsiktsfulle kunnskap. Han var en historieforteller med en god porsjon humor og glimt i øyet. Forkynner og bibellærer av høy rang, og forfatter av bøker med ulike tema, helt inntil det siste.

Marita Stiftelsen og Evangeliesenteret har et godt fellesskap og en positiv relasjon. Leiv var inkluderende og jeg har bare gode ord å si om hans evner til å stå sammen med andre i et nettverk.

Det er en trist dag, men jeg er veldig takknemlig for å ha kjent Leiv og for det fellesskap vi har hatt sammen, både som ledere og kolleger i Pinsebevegelsen.

Våre tanker går til den nærmeste familie og alle i Marita Stiftelsen.

Jeg vil lyse fred over Leiv Holstads gode minne.

Trond Palmgren Eriksen

Daglig leder i Evangeliesenteret.