Tusen takk til alle bidragsytere gjennom året som har gått.

Evangeliesenteret har en anerkjent og viktig plass i det norske samfunn. I dag har Evangeliesenteret 171 rehabiliteringsplasser fordelt på 6 avdelinger. Evangeliesenteret har 3 skoler tilknyttet arbeidet. Det er registrert ca. 180 frivillige med skriftlig avtale som arbeider på Evangeliesenterets kontaktsentre, rehabiliteringsavdelinger og bruktbutikker.

Frivilligheten har økt gjennom etablering av kontaktsentre. Innen nyttår er det 7 bruktbutikker i tilknytning til Evangeliesenterets virksomhet og 6 kontaktsentre. Det er ca. 100 personer som er registrert som ES-kontakter rundt om i landet. Mye drives på frivillighet, men det er også ca. 150 ansatte i Evangeliesenteret som gjør en viktig tjeneste og samfunnsnyttig innsats for rusavhengige.

Nå er det snart julekvelden og det forberedes til julehøytiden. Julens budskap om frelse, glede og fred er til alle mennesker. Gjeterne kom med budskapet til stallen før vismennene senere kom med gavene. Det understreker at budskapet er viktigere enn gavene.

Jesus er verdens frelser og ved tro blir han din personlige frelser.

Når jeg i år deltok på julebordet i Evangeliesenteret Oslo satt jeg ved siden av en «gammel sentergutt».

Han var tydelig sliten og hadde med seg alt i en koffert og noen plastposer. Jeg så hvordan han ble berørt av atmosfæren og julesangene.

«Jeg vet at jeg forlot Guds plan, men Guds plan er der fremdeles om jeg velger å følge den» sa han.

Jeg ønsket han velkommen til å gjøre et nytt forsøk, og håper snart å se han i Evangeliesenteret igjen.

På andre siden av bordet satt en annen og snakket med to andre. Jeg hørte han si: «Er det noen som har hjelpa oss, så er det Evangeliesenteret».

«Dem gir oss aldri opp, vi kan komme om og om igjen». For en bekreftelse, tenkte jeg. Midt opp i all nød betyr vårt arbeid veldig mye for veldig mange.

Vi takker næringslivet som gir av sine varer og midler for å hjelpe. En takk til politikere på Stortinget som bevilger øremerkede midler for å sikre rusavhengige muligheten til et livsforvandlende opphold i Evangeliesenteret. Vi takker organisasjoner og offentlige instanser for et godt samarbeid i 2017. En stor takk alle givere og menigheter som gjennom året støtter oss i arbeidet for å hjelpe mennesker i nød. Ønsker å takke ansatte og frivillige medarbeidere for en samfunnsnyttig innsats for mennesker i rusavhengighet.

Noen hjelper vi helt frem til rusfrihet i et løp og andre går vi sammen med i etapper frem til målet.

Evangeliesenteret ønsker alle en velsignet julehøytid og et riktig godt nyttår.

Hilsen Trond Palmgren Eriksen – daglig leder.