Jeg har nå vært rusfri i over 16 år, takket være Jesus og Evangeliesenteret. Jeg har fått meg utdanning og har jobbet ved statlig rehabilitering i flere år.

Av: Harald Holstad, lærer ved Evangeliesenterets bibelskole

I diagnoseringsystemet ICD-10 brukes ruslidelse (Substance Use Disorder) som samlebegrep for både avhengighet, skadelig bruk og misbruk. Har man utviklet denne sykdommen, vil en påstås å være syk ut livet.

En kan likevel holde sykdommen i sjakk ved å ikke ruse seg. Noe annet finnes ikke.

Men å holde seg rusfri er en kamp og dessverre er det mange som ikke makter denne kampen. Grunnen til det er at en rusmisbruker har en personlighet som er gjennomsyret av rus, og skal en ut av misbruket må en utvikle en ny personlighet – en normal personlighet, tilrettelagt for samfunnets normer og regler. Dette tar tid, kanskje mange år.

Etter noen år som rusfri oppdaget jeg selv at jeg på en måte hadde to personligheter. Rusmisbrukeren var den ene, og det nye livet den andre. Her sto også kampen. Rusmisbrukeren ønsket å utfolde seg, mens det nye livet ville «temme han». Her var det sterke krefter som ville utfolde seg og sterke krefter som måtte holde igjen.

Jeg lurte på hvordan jeg skulle bli sterkt i det nye, rusfrie livet. Holde meg i nakken? Det varte en tid. Reise på statlig rehabilitering og snakke om problemene sine? Dette holdt også en liten stund. Men den sanne friheten fikk jeg først oppleve da jeg tok i mot Jesus og begynte å leve med Ham.

Ved Evangeliesenterets Bibelskole, som består for det meste av rusmisbrukere, er det gjort undersøkelser på at 80 prosent av de som fullfører to år på bibelskolen fremdeles rusfri etter fem år. Jeg synes disse tallene snakker for seg selv, Jesus er løsningen.

Men hvorfor er Jesus best på rehabilitering? Jeg mener at vi finner svaret i 2. Korinterbrev 5,17: «Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt». 

Jesus gir oss en ny sjanse. Han gir oss et helt nytt liv der vi opplever en fullstendig forvandling. Dette har sammenheng med Jesus i hans død og oppstandelse. Det gamle livet dør med Jesus og i Jesu oppstandelse får vi et nytt liv.

Livet jeg lengtet etter fant jeg i Jesus. Han satte meg helt fri og gjorde meg sterk nok til å takle livet, uten rus. Han skapte i meg – som Galaterbrevet 2.20 beskriver: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Dette er kvaliteter kun Jesus kan skape. 

Etter at jeg ble frelst fikk jeg hjelp og kraft av Jesus til å forbli rusfri og bli sterk i det nye livet. Det var aldri mulig for meg før jeg ble kjent med Jesus. 

Mitt råd til alle som ønsker å bli rusfrie er å bli kjent med Jesus.