Den 13. juli ble Sigurd Bylund ansatt som nestleder ved Evangeliesenterets inntak i Porsgrunn.

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Privat

– Det var veldig spennende å bli tilbudt denne stillingen. Jeg var ikke forberedt på det, så  jeg ble veldig overrasket, men jeg fikk en sterk bekreftelse på at det var rett. Det gledet meg veldig og det gjør det fortsatt, sier Sigurd Bylund.

Hjertet i evangeliet

Sigurd er pastor ved menigheten Troens Ord i Sandefjord og daglig leder for Mjølløst Gård, som drives av Troens Ord. Lang tid tilbake var han selv beboer ved Evangeliesenteret, og har både jobbet som miljøarbeider og en kort periode som bestyrer i Evangeliesenteret.
– Evangeliesenteret betyr veldig mye for meg og har vært en del av livet mitt alle disse årene. For meg er Evangeliesenterets arbeid selve hjertet i evangeliet, et bilde på hvor Jesus gikk da Han vandret rundt her på jorda. Jesus gikk nøyaktig til de menneskene som Evangeliesenteret hjelper, sier Sigurd. 

Å jobbe ved et inntak er en ny og svært inspirerende oppgave, sier han.
– En ting er å forkynne evangeliet og se mennesker frelst, det er herlig, men å få ta i mot mennesker når de kommer rett fra gata er utrolig inspirerende. Å få ønske dem velkommen inn, fortelle dem at vi har plass til dem, og at det finnes en vei ut av rusen for dem, det er helt fantastisk, sier Sigurd.  

Bred erfaring

Daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen, er svært fornøyd med å ha fått Sigurd på plass.
– Sigurd er jo en som både har fått hjelp selv gjennom Evangeliesenteret, og som har jobbet i Evangeliesenteret og innen menighet og rusomsorg i alle år. Han er en erfaren mann på feltet, også som leder. Han har veldig flotte egenskaper til å kunne ta tak i både medarbeidere og en arbeidsplass på en god måte. Jeg har stor tro på at Sigurd kommer til å gjøre en veldig god jobb et sted som er krevende og kjempeviktig for Evangeliesenteret. Det finnes ikke en plass i denne virksomheten som er så viktig som inntaket. Dette er brukernes første møte med Evangeliesenteret og inntaket får oftest de vanskeligste oppgavene, så der må vi ha folk med fartstid og erfaring som vet hva dette dreier seg om, sier Eriksen. 

Overtar som leder

Etter nyttår kommer Sigurd til å overta som leder for inntaket, etter Ole Holmen, som da går over i en ny stilling i Evangeliesenteret. 

– Det er veldig fint å ha fått inn en som Sigurd, som har bakgrunn fra Evangeliesenteret. Vi kjenner hverandre litt fra før og inntaket har samarbeidet med Mjølløst gård i mange år. Sigurd kjenner Evangeliesenteret og er i stand til å gå inn i den nye rollen på en veldig positiv og god måte. Jeg er også takknemlig for at vi får et halvt år til å overlappe, for det er jo litt å sette seg inn i. Det er en veldig sentral del å være bestyrer for inntaket, så det tar litt tid å bli kjent med rollen, kolleger og de ulike oppgavene, så det skal vi bruke tiden til fram til nyttår, sier Ole, som har vært bestyrer for inntaket i seks år.

Ole til ny stilling

Etter nyttår går Ole Holmen videre til en faglig stilling knyttet til hovedkontoret.
– Jeg skal jobbe med dialog med kommunene, tilrettelegging, saksbehandling og kursvirksomhet, sier Ole.
I tillegg har han oppgaver lokalt i Porsgrunn: leder for foreningen Grenland rusomsorg, som eier huset der inntaket drives, og i tillegg driver bruktbutikken.
– Det blir fint og jeg gleder meg. Det er et stort ansvar å være bestyrer, så fra nyttår blir det litt mindre ansvar, og det er kanskje litt godt når nærmer seg pensjonsalder, sier Ole.