Gjennom ES ung vil Evangeliesenteret forebygge rus, rehabilitere, samt invitere yngre mennesker til konferanser og engasjerende praktisk arbeid. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Titus Aparici

ES ung, står for Evangeliesenteret ungdom og ble lansert i 2020 av Renate Utby. Hun er ansatt som markedsføringskonsulent ved Evangeliesenteret og er en av ungdomslederne i Hillsong Oslo. Hun kommer også til å ha ansvaret for ES ung sin faste spalte i Ennå er det håp framover.  

– Vi ønsker å gjøre Evangeliesenteret mer attraktiv for de unge gjennom å skape egne plattformer der de kan komme mer på banen og delta i både musikk, media og arbeidet ellers med sitt utrykk og stil, sier Renate. 

Stort potensiale for yngre

Renate er oppvokst i Tønsberg og sier at et godt ungdomsmiljø er uvurderlig. 

– Jeg fikk selv vokse opp i et godt og levende ungdomsmiljø i Tønsberg og det betydde utrolig mye for standpunktet jeg tok om å følge Jesus og for veien videre i livet. Dette ønsker jeg å gi videre til andre ungdommer, forteller Renate som har jobbet i Evangeliesenteret siden sommeren 2019. 

Ideen til ES ung dukket opp da hun jobbet under Evangeliesenterets Landsstevne på Østerbo i fjor. 

– Jeg så et stort potensiale for at arbeidet for unge kunne vokse seg mye større. Østerbo har stor plass og mange ressurser, så jeg tenkte at her var det bare å sette i gang, sier hun. 

Visjonen ble godt mottatt av Evangeliesenterets ledelse og nå lanseres konseptet. 

Ungdommenes stil

Es ung vil skape plattformer for de yngre beboerne og elevene, der de kan sette sitt preg på det de gjør: media, sang og musikk, møtevirksomhet, og annet arbeid. 

– For at Evangeliesenteret skal være et godt, attraktivt sted også for de yngre trenger vi å skape rom for hvem de er, deres interesser og uttrykk. Vi kan ikke forvente at yngre aldersgrupper nødvendigvis liker det samme som de godt voksne, så vi må skape rom for ulikhetene i blant oss slik at alle aldere kan trives på Evangeliesenteret, sier Renate. 

På Østerbo er det allerede gjort mye på denne fronten. De har opprettet egne grupper for de under 30 år (U30) og under 25 år (U25), ledet av aktivitetsleder Glenn D. Fossengen. 

Tiltrekke ungdom utenfra

Samtidig ønsker ES ung å favne ungdommer utenfor Evangeliesenteret, både på arrangementer og i arbeidet.

– Vi ønsker for eksempel å utvide tilbudet for ungdom under Landsstevnet og invitere ungdommer utenfra i tillegg til de som allerede er i senteret. Evangeliesenteret har noe helt spesielt som jeg tror mange ungdommer utenfor også vil ha stor glede av å ta del i. Evangeliesenteret representerer et hjerte for de svake i samfunnet vårt, og har samtidig muligheter til å tilby et sted der det kan være kult for ungdommer å være, og hvor de får god input. Ikke minst er arrangementet gratis, sier Renate.

Hjerte for å hjelpe

Renate brenner for å gi ungdommer gode sunne opplevelser som påvirker dem i riktig retning. 

– I ES ung ønsker vi å gi de yngre god sunn undervisning, bidra til å skape trygge, gode relasjoner, gi dem positiv og meningsfull retning, og veiledning i livet av ledere som har tid til å ta viktige samtaler som de kanskje ikke får hvor som helst ellers. Evangeliesenteret ønsker å være et sted der også de unge kan engasjere seg, blomstre, vokse, og få bruke gavene og talentene Gud har gitt dem, sier hun. 

ES ung vil også videreformidle Evangeliesenterets hjerte og visjon når det gjelder diakonalt arbeid og ta vare på de svake i samfunnet. 

– Evangeliesenterets arbeid er så bibelsk og vi ønsker å gi de yngre et hjerte for å bry seg om mennesker som trenger hjelp og omsorg. Å hjelpe andre tar fokus bort fra oss selv, og her tror jeg Evangeliesenterets arbeid i enda større grad enn vanlige menigheter har noe å lære bort. Evangeliesenteret har en spesiell styrke når det gjelder å bøye seg ned og hjelpe de svakeste i samfunnet, og dette ønsker vi å engasjere ungdommer i, sier Renate. 

Forebygge rus

ES ung vil også ha en forebyggende effekt.

– Evangeliesenteret har mange historier på at man ikke nødvendigvis trenger å komme fra en vanskelig bakgrunn for å havne i rus. Mange har vokst opp i gode hjem, vært aktive i menighet og prestert godt på skolen, så rus er noe som alle kan havne i. Noen blir også hektet første gang de prøver narkotika. Dette ønsker vi å opplyse ungdom om gjennom historiene til våre beboere og elever, og kunnskap som Evangeliesenteret sitter på, slik at de unge får kunnskap om rusens farer og konsekvenser, sier Renate.

Dette er ES ung: 

  • Et tilbud for unge i og utenfor Evangeliesenteret 
  • Har som formål å forebygge rus, opplyse, invitere til arrangementer, tilby plattformer og praktisk erfaring for yngre, videreformidle Evangeliesenterets visjon om å hjelpe rusavhengige ut av rus
  • Ledet av Renate Utby
  • Startet i 2020