Onsdag 21. februar åpnet Evangeliesenteret sitt sjette kontaktsenter.

Tekst: Marit Joys Wigart. Foto: Evangeliesenteret.

Onsdag 21. februar kunne Evangeliesenteret glede seg over å tilby enda et nytt kontaktsenter for å hjelpe rusavhengige og hjemløse. Åpningen ble markert med tale av daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen, evangelisk møte og sterke vitnesbyrd fra personer som er blitt rusfri gjennom Evangeliesenterets arbeid. Evangeliesenteret har totalt nå syv kontaktsentre: Oslo, Moss, Arendal, Sandnes, Jørpeland, Porsgrunn, og Stavanger.

Gir driften til Evangeliesenteret

Kontaktsenteret i Porsgrunn og har, siden høsten 2013, vært drevet av foreningen Grenland Rusomsorg, tidligere Grenland kontaktsenter. De har drevet matutdeling og kontaktkafé i kjelleretasjen i Sverresgate 4 i Porsgrunn, samt deltatt i møter i Café Kornelius i første etasje i samme bygg. Nå gir de driften til Evangeliesenteret, som skal drive kontaktsenteret videre.

– Vi er veldig takknemlige for at vi får overta mer av huset i Sverresgate i Porsgrunn og at vi kan få en leder inn på dette utadrettede arbeidet, som vil styrke arbeidet og være med å utvikle det videre, sier Eriksen.

Det er Odd Arvid Stykket som trer inn som leder/bestyrer av det nye kontaktsenteret i Porsgrunn. Han har jobbet i Evangeliesenteret i mange år, blant annet som saksbehandler ved inntaket i Porsgrunn, forkynner og sjelesørger.

Eriksen forteller at det nye kontaktsenteret er i tråd med Evangeliesenterets strategi om å ha kontaktsentre rundt i mange norske byer og steder, for å hjelpe rusavhengige ut av rusen.

– Det var også en veldig flott åpning i går kveld, en fin markering og fullt hus på kvelden. Mange søkte Gud, sterke vitnesbyrd ble fortalt og vi lederne fikk en god prat sammen der, og vi fikk mange gode ideer og innspill til videre drift, sier Eriksen.

Vil hjelpe flere
Odd Arvid Stykket deler Eriksens glede og forventning til det nye kontaktsenteret.

– Jeg gleder meg virkelig til å begynne som leder for Evangeliesenterets kontaktsenter i Porsgrunn. Vi har en herlig gjeng frivillige, som er bærebjelken i arbeidet, og som jeg skal få støtte og oppmuntre og lage trygge rammer og rutiner sammen med. Vi vil vise omsorg og barmhjertighet, dele ut mat og oppmuntring til byens rusmisbrukere, og peke på en vei ut av rusen som har fungert for mange, sier han.

Har fire hovedfokus
Stykket forteller at det nye kontaktsenteret har i hovedsak fire fokus: Rusavhengige, frivillige medarbeidere, menighetene, og samfunnet.

– Vårt hovedfokus er selvfølgelig å hjelpe rusavhengige. Vi vil både møte dem der de er ved å dele ut mat og invitere til fellesskap, men også motivere til rusfrihet og hjelpe mennesker til rehabilitering, enten på Evangeliesenteret, eller andre steder. De frivillige er også et viktig fokus. De er selve bærebjelken i dette arbeidet. Vi ønsker å gi dem god opplæring og skape trygghet og kunnskap rundt arbeidet deres. Det kan handle om alt fra mat og mathåndtering, trygghet i form av konflikthåndtering og opplæring i samtaleteknikk, og hvordan motivere og jobbe målrettet med å hjelpe mennesker ut av rus, forteller Stykket.

Videre er menighetene et viktig fokusområdet

– Vi vil prøve å involvere dem i et mer aktivt samarbeid når det gjelder både å fange opp mennesker som lever i rus, men også til hvordan de kan ta i mot personer som er blitt rusfri. Vi tenker da på ettervern, fadderordninger og tilrettelegging i menigheten for å hjelpe disse personene å finne seg til rette i byen og det nye livet uten rus, sier Stykket.

Sist, men ikke minst, er det viktig for Evangeliesenteret og skape gode relasjoner og samarbeid ut i samfunnet.

– Byen og samfunnet rundt oss er viktige for oss, og vi ønsker å skape gode relasjoner utad, både til sosiale tjenester, media og politikere. Vi ønsker å bli mer synlige og vise tydeligere hvem vi er og hva vi jobber med, i håp om å kunne hjelpe enda flere, avslutter Stykket.

Åpent tre dager i uken
Åpningstidene for kontaktsenteret i Porsgrunn vil bli mandag, tirsdag og fredag fra 11-15. Det blir matservering, fellesskap, en kort andakt med sang og musikk, samt utdeling av matposer.

Bestyrer Odd Arvid Stykket forteller også at hvis noen ønsker å jobbe frivillige ved det nye kontaktsenteret, er det bare å ta kontakt med Odd Arvid Stykket:
Mobil: 47454900, eller e-post: odd.arvid.stykket@evangeliesenteret.no.