Milelange sykkelturer. Fotball og volleyball. Frisbeegolf og cross fit. Fotturer i skog og mark. Dyrestell og gårdsliv. Østerbos beboere sier det varierte aktivitetstilbudet er avgjørende for vellykket rehabilitering og senere et godt ettervern. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Marit Joys Wigart

Skole- og arbeidsdagen er over på Østerbo evangeliesenter. To ansatte sitter klare på racersyklene ute på gårdstunet og venter på at flere – både ansatte og beboere – skal møte opp til dagens treningsøkt som antakelig vil strekke seg over et par mil. Den sure vinden er tydelig ikke til hinder. Alle Evangeliesenterets rehabiliteringssentre tilbyr trening av ulike slag, både fotturer i skogen og på fjellet, joggeturer, sykkelturer og treningsapparater. På Østerbo har de forøvrig tatt steget videre og dannet egen idrettsforening med blant annet eget bedriftsfotballag som konkurrerer mot andre bedrifter i Østfold. I tillegg tilbyr de: sykling, jogging, gåturer, cross fit, vekttrening, volleyball, og nå står en splitter ny 7- hulls frisbee-golf-bane klar til å bli tatt i bruk. 

Fremmer fysisk og psykisk helse

-Målet med Østerbo idrettsforening er å fremme fysisk og psykisk helse, sier bestyrer på Østerbo, Kjetil Sterri-Mørch, som sammen med rektor ved Østerbo videregående skole, Bjørn Røyndal dannet foreningen. 

De ønsker at tilbudet skal favne alle og har derfor alt fra sykkelgrupper som lett sykler ti mil, til gågrupper som nyter fotturer i skog og mark. Uavhengig av aktivitet og intensitet ser Kjetil at det stadig voksende aktivitetstilbudet er med på å skape positive endringer i beboerne. 

-Folk kommer i god form, blir mer stabile, lærer å innrette seg etter systemer og opplegg, møte opp til tiden, og fungere i sosiale settinger. Å trene sammen ansatte og beboere, side om side, styrker også relasjonene oss imellom og legger til rette for mange fine samtaler, sier Kjetil. 

Trening til rehabilitering og ettervern 

Bestyreren er overbevist om at treningen veier tungt når det gjelder å lykkes i rehabilitering. 

-I Evangeliesenteret vil vi alltid sette gudstroen og det åndelige livet først, men vi består av ånd, sjel og kropp og derfor er det viktig at alle delene av livet blir stimulert. Hvis man finner en balanse mellom de tre, og ikke bare blir sterke åndelig, tror jeg vi blir sterkere og har større sjanse for ikke å falle tilbake i rus, sier Kjetil. 

En viktig drivkraft bak treningstilbudet er derfor også forberede beboerne på et godt ettervern. 

-Det er mange timer i døgnet som skal fylles når du kommer hjem til en normal hverdag, og en positiv måte å fylle denne tiden på er blant annet trening, sier Kjetil som håper de vil melde seg inn i sykkelklubber, treningssentre og andre positive aktiviteter som de har blitt glad i å drive med mens de var på Evangeliesenteret. 

Bruksanvisning på et godt liv

Lars Dahl (43) var tidligere beboer på Østerbo, som en mellomstasjon mellom fengsel og utslusing til samfunnet igjen. Bak seg hadde han et fengselsopphold på syv år. 

-Jeg var bare skinn og ben da jeg kom i fengselet. Jeg begynte å gå små gåturer i luftegården og etter hvert begynte jeg å trene. Jeg deltok også i de ukentlige gudstjenestene i fengselskapellet og det ga meg en indre styrke, sier Lars, som er imponert over tilbudet på Evangeliesenteret.

–Jeg synes de har et særdeles godt tilbud på Østerbo. Kombinasjonen mellom det kristne livssynet, botreningen, arbeidstreningen, og aktivitetstilbudet har vært medisin for meg. Jeg har fått mer hjelp den korte stunden jeg var der, enn over sju år i kriminalomsorgen, og saksbehandleren min var suveren. Jeg ser på livet på Østerbo som en slags bruksanvisning på hvordan livet skal være. Der følte jeg at jeg kunne senke skuldrene og være meg selv og for første gang kunne jeg mye lettere se for meg et rusfritt liv etter oppholdet, sier han. 

Effekten av trening:

Undersøkelser viser at regelmessig fysisk aktivitet gir positive helseeffekter, både fysisk, psykisk og sosialt. Fysisk aktivitet kan:

 • være en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser
 • påvirke humøret positivt
 • gi energi og økt overskudd i hverdagen
 • redusere stress
 • gi økt kroppsbevissthet
 • forbedre selvbilde og selvtillit 
 • bedre søvnen
 • gi mestringsopplevelse
 • bedre livskvaliteten
 • gi sosialt felleskap
 • dempe abstinens
 • redusere ADHD-symptomer
 • gi bedre vektregulering
 • minske angst og depresjon

Kilder: Nettfolderen «Den gode hjertebanken – fysisk aktivetet som et tilbud i behandlingen», publisert på psykiskhelse.no