Studentene ved Østerbo videregående skoles kokk- og servitørfaglinje får verdifull arbeidserfaring hos Kirkens Bymisjon.

Tekst og foto: Terje Kingsrød

– Det er avgjørende for oss å finne gode praksisplasser. Kirkens bymisjon er perfekt for oss, sier lærer Magne Degnes.

Det var under et felles besøk i fengslet på en åpen dag, at han og Cathrine Myre, daglig leder ved Kirkens bymisjon Mysen, bestemte seg for et samarbeid. Kirkens Bymisjon trengte servitører, skolen trengte arbeidspraksis for sine elever. Samarbeidet ble til nytte for begge parter.

En trygg praksisplass

– Det er en utfordring å finne gode praksisplasser for våre studenter. Flere av dem har bakgrunn som rusavhengige og det er ikke særlig klokt å plassere dem et sted hvor alkoholen er lett tilgjengelig, sier Degnes. 

Praksis-stedene skal gi studentene utfordringer som gjør at de lærer seg å beherske faget på et høyt faglig nivå. Samtidig skal det være et trygt sted for studenter med denne bakgrunnen. Kirkens Bymisjon kan ivareta begge hensyn.

Inkluderende fellesskap

Kirkens Bymisjon i Mysen har en frivillighetssentral, møteplass på kaféen, et skattkammer, og et prosjekt som heter «i jobb». Alt dette driftes fra Kirkens Bymisjons lokaler. De etablerte seg der i år 2016 og har etterhvert utvidet aktivitetene med en frivillighetssentral med mange aktivitetstilbud for barn, unge, og eldre. Dette blir knyttet sammen i form av blant annet aktiviteter i kaféen med lunsj, og helge-aktiviteter. 

– Vi gjør i i det hele tatt ganske mye her, forteller Cathrine Myre, som forteller at de kun er fire ansatte, at det er travelt, men at de har det utrolig trivelig og morsomt på jobb.  

– Vi ser at jobben er meningsfull på alle de tiltakene vi har. Dette er et arbeid som er til glede for alle slags grupper, noe som blir tydelig særlig på kaféen hvor politikere og kommune-ansatte kan prate med de som har ramlet utenfor samfunnet. Dette er blitt en møteplass for folk med ulike bakgrunner, opplyser hun.

Trives med elevene

Cathrine Myre har forventninger til samarbeidet med Østerbo videregående skole. 

– Vi trenger lærlinger fra høsten neste år og det tror jeg vi får, sier Cathrine og fortsetter: 

– Samarbeidet gir oss muligheter til å utvide menyen i kaféen og vi blir kjent med nye mennesker. De er flinke folk, er samarbeidsvillige, og hyggelige, så vi trives veldig godt med å ha Østerbo videregående skole her.

Øker sosial kompetanse

– Rent praktisk får vi lov til å overta kaféen en hel dag, forteller Degnes. 

– Andre ganger har vi enklere middag-serveringer, tradisjonell kafédrift, og så jobber vi mye med den sosiale kompetansen. Det er elever som er gode på fag og fungerer godt i trygge omgivelser på skolen, men som ofte får det vanskelig når de møter det virkelige liv med kunder, oppdragsgivere, og andre interesser de må ta hensyn til. Derfor er en god praksisplass helt avgjørende for å utvikle en komplett kompetanse i faget. Dessuten kan de få nødvendig mengdetrening. Det er stor forskjell på å lage mat til tolv personer og til over hundre, som her idag, forteller Magne Degnes.

Ut av komfortsonen

Espen er student ved kokk- og servitørfaglinjen og forteller at det er godt å komme seg ut av klasserommet. 

– Det er herlig å møte folk og lage mat, sier han og fortsetter: 

– Den store forskjellen er mengdetrening, tidsfrister, og å være sosial. Vi er jo utenfor våre trygge rammer. Det kan være utfordrende. 

Espen forteller at målet er å bli kjøkkensjef når utdannelsen er ferdig. 

– Jeg må sikte høyt, ellers blir jeg for sløv. Jeg må ha noe å strekke meg etter, sier han.

Mattis Jakob er også student og han er i full gang når vi prater med ham. 

– Det gjelder å være nøye, men jeg tar det som det kommer, forteller han. Altså en nyttig kombinasjon av planlegging og improvisering. Han er enig i at denne praksisen er svært nyttig og lærerik.

Samarbeidets framtid

Det ser ut til at det er etablert et samarbeid mellom Østerbo videregående skole og Kirkens bymisjon i Mysen som vil utvikle seg. Østerbo videregående skole samarbeider også med Kirkens bymisjon i Halden. Derfor ser det ut til at to ganske forskjellige organisasjoner i metodikk, har stor nytte av hverandre. 

– Det er fordi begge organisasjonene ser likt på de mennesker vi skal være til nytte for, avslutter Cathrine Myre i Kirkens Bymisjon Mysen.