100% stilling som saksbehandler – Varna

Søknadsfrist: 15/08/21
Stillingsprosent: 100
Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no

Sentrale arbeidsoppgaver :

 

 • Samtaler med beboere/ oppfølging under rehabilitering
 • Søknader til ulike etater
 • Skrive situasjonsrapporter og handlingsplaner
 • Samarbeid og kontakt med Nav og Rusomsorgstjeneste samt ande offentlig etater.
 • Arrangere ansvarsgruppemøter
 • Tett teamarbeid med miljøarbeidere og ledelse

 

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Det er ønskelig med 3 -årig helse -og sosialfaglig utdannelse.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Gode skriftlige ferdigheter
 • Evne til å møte mennesker i vanskelige situasjoner
 • Personlig egnethet
 • Arbeide etter de retningslinjer som gjelder for Evangeliesenteret


Last ned stillingsannonsen

Andre ledige stillinger:

Sykepleier i 50% stilling ved Østerbo

Stillingsprosent: 50% Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no Søknadsfrist: 11/06/22