Kontormedarbeider på Varna

Søknadsfrist: 15/01/20
Stillingsprosent: 60%
Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no

Sentrale arbeidsoppgaver :

 • Bilagshåndtering
 • Ansvar for kasser
 • Fakturering og andre regnskapsrelaterte oppgaver
 • Godkjenne faktura i Xledger
 • Budsjett
 • Noe personal- og HMS oppgaver
 • Forefallent kontorarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Minimum 3-årig vidergående skole
 • God regnskapsforståelse
 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Nøyaktig
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt


Last ned stillingsannonsen