Kokk avd Porsgrunn

Søknadsfrist: 08/11/19
Stillingsprosent: 50%
Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no

 Vi søker en kokk til vårt inntakssenter i Porsgrunn i 50% stilling. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver :

• Ha ansvar for kjøkken og kjøkkenrutiner på inntaket, herunder innkjøp og anskaffelse

av matvarer.

• Ha ansvar for tillaging av middag.

• Ha ansvar for hygieneforskrifter og IK mat system.

 

Ønskede kvalifikasjoner :

• Fagbrev som kokk eller tilsvarende lang kjøkkenpraksis.

• Mestre oppgaver i storhusholdning med fokus på våre beboeres behov for sunn og

variert kost.

• God arbeidsmoral, og være en positiv miljøskaper på kjøkkenet.

Ordnede arbeidsforhold og turnusordning.

 

Spørsmål ang. stillingen kan rettes til bestyrer Ole Holmen, tlf 90145216


Last ned stillingsannonsen

Andre ledige stillinger:

Sykepleier i 50% stilling ved Østerbo

Stillingsprosent: 50% Send søknaden til: karin.alexandersen@evangeliesenteret.no Søknadsfrist: 11/06/22