Evangeliesenterstevnet i Sandnes

06/03/20 – 08/03/20 Storgata 64 Sandnes

Fredag 6 mars
kl 16.00 Åpning av nytt kontaktsenter Jørpeland
kl 19.00 Møte Kontaktsenteret Jørpeland
Asbjørn Skjortnes taler

Lørdag 7 mars
kl 11.00 IOGT-Bygget Sandnes med Kjetil Sterri-Mørch.
kl 19.00 IOGT Bygget Sandnes med Asbjørn Skjortnes.

Søndag 8 mars
kl 11.00 IOGT Bygget Sandnes med Asbjørn Skjortnes.
kl 19.00 IOGT Bygget Sandnes meg Kjetil Sterri-Mørch.

Stort team fra Evangeliesenteret synger og vitner i møtene
Musikk ved: Vegard Gransjøen og Alice Sterri-Mørch

Se arrangementet på Facebook