Regionstreff Sunnmøre

07/11/19 – 07/11/19 Kipervika 1a, 6003 Ålesund

Samling for Evangeliesenterets kontaktnettverk på Sunnmøre.
Torsdag 7.11.19

Program.

Kl. 18.00-18.30 Servering av enkel varmrett.
Kl. 18.30-19.00 info: Sigurd Bylund.
Kl. 19.00-19.30 Orientering om nettverksarbeidet i Evangeliesenteret v/ Trond Palmgren Eriksen.
Kl. 19.30-20.00 Markedsføring v / Pål Andre Wigart.
Kl. 20.00-20.30 Relasjonsbygging v / Asbjørn Skjortnes
Kl. 20.30-21.00 Samtale og drøfting; Trond Palmgren Eriksen leder.

Påmelding og informasjon
Samlingen finner sted ved Oase Cafe i Ålesund.
Besøksadresse: Kipervika 1a, 6003 Ålesund.

Påmelding sendes til Asbjørn Skjortnes innen 30. oktober.

E-post: skjortnes@evangeliesenteret.no
Telefon: 458 740 23

Se arrangementet på Facebook