Det begynte med Lise og Ludvig Karlsen, som selv levde et liv preget av alkoholmisbruk.

Da Lise og Ludvig ble frelst, fikk de et sterkt ønske om å hjelpe andre rusavhengige til frihet og et godt liv. De startet det første hjelpearbeidet i garasjen hjemme i Tønsberg. 

Det første senteret

I 1983 startet Lise og Ludvig det første Evangeliesenteret på Roa, i den gamle lensmannsgården. Her var det rom for 9 beboere.

Nyheten om Evangeliesenteret på Roa spredte seg raskt.

Snart ble ett nytt senter startet på Odnes-tunet på Dokka. Folk strømmet til for å få hjelp. De neste tre årene ble det åpnet fire nye sentre. Bare i løpet av 1985 fikk 265 nødlidende mennesker hjelp til rusfrihet.

I 1990-årene var Evangeliesenteret preget av sterk vekst. På det meste var det over 30 sentre i Norge. Det var cirka 300 ansatte og nesten 500 plasser for beboere.

PRISER

Lise og Ludvig Karlsen har mottatt flere utmerkelser og priser. Ludvig mottok Kongens fortjenestemedalje i gull 29. september 1997. De mottok sammen Petter Dass-Prisen i 2002.

Ludvig Karlsens bortgang

Grunnlegger og daglig leder fra starten, Ludvig Karlsen, døde 21. mars 2004, etter en tid med sykdom. Han ble hedret med begravelse på statens bekostning. 

Nytt lederskap

Med Lise Karlsen ble arbeidet drevet videre sammen med mange gode medarbeidere frem til 2010. Da ble Trond Palmgren Eriksen ansatt som ny daglig leder. Lise fortsatte som seniorrådgiver en tid, før hun ble konsulent.

Lise er programleder for «Ønskesangen» som produseres av ES-TV og vises på Kanal 10. Hun sitter i Evangeliesenterets styre, og forkynner både i Evangeliesenter-sammenheng og i mange ulike menigheter.

Share This