PROGRAMMER

Arena 

HVER ONSDAG KL. 11 og 18 på visjon norge

Aktualitetsprogram ledet av Bjørn Gjellum med fokus på politikk og samfunn, særlig partipolitikk. 

Fra Arkivet 

SE ARKIVET PÅ YOUTUBE!

Arkivet sendes ikke lenger, men du kan se tidligere programmer på Youtube. Her ligger gamle opptak av forkynnelse og sanger fra de siste 35 årene. 

FORBØNNsprogram

HVER FREDAG kl. 11 og 18 på visjon norge

Forbønnsprogrammet ledet av Arild Aasen. Her samles flere tusen i en felles bønnestund. Sammen ber vi for bønnebegjær, synger lovsang og deler sterke historier. Du kan dele ditt bønnebegjær hele uken på sms og post, eller ringe oss mens programmet sendes på telefon 21 00 49 30.

Share This