KONTAKTSENTER

MATUTDELING

Hver uke deler vi ut matposer og middager til rusmisbrukere på gata. Vi samarbeider med kommunen og Matsentralen for å kunne gi det beste tilbudet for mennesker i sosial nød. Takket være kommunal støtte og frivillige kan vi drifte sentrene hver uke. Våre kontaktsentre består av både ansatte og frivillige helter som hver uke setter av tid til å møte opp, pakke i poser og dele ut mat. Evangeliesenterets kontaktsenter har som mål å bedre levekår for rusmisbrukere, samt stimulere og tilføre ressurser, og tilrettelegge for varig positiv endring for rusavhengige innbyggere i Norge. 

INNTAKSSENTER

PORSGRUNN

Ønsker du å bli rusfri? Da er inntakssenteret i Porsgrunn vanligvis første stopp. Hit kommer man etter avtale med en av våre saksbehandlere. Mange trenger hjelp til avrusning. Du får også hjelp til å starte et helt nytt liv – uten rus. Etter 1 – 2 uker på inntaket, blir man vanligvis sendt videre til et av våre rehabiliteringssentre.

Ring inntaket i dag for å bli rusfri på 930 00 173

REHABILITERING

ØSTERBO

Evangeliesenteret Rehabiliteringssenter Østerbo ligger i Halden kommune, ca 16 kilometer nord for Halden sentrum. Østerbo ligger i vakre og landlige omgivelser, og tilbyr en helhetlig rehabilitering av beboere ved å møte fysiske, psykiske, eksistensielle og sosiale behov. På stedet ligger en videregående skole som gir tett og god oppfølging. Østerbo har også en rekke fritids- og aktivitetstilbud særlig rettet mot unge mennesker.

REHABILITERING

VARNA

Evangeliesenteret Rehabiliteringssenter Varna ligger i Våler kommune, bare noen kilometer utenfor Moss sentrum. Varna ligger i landlige omgivelser, som skaper ro og fred i sjelen, og gir gode muligheter friluftsaktiviteter og rekreasjon. Stedet tilbyr en helhetlig rehabilitering av beboere ved å møte fysiske, psykiske, eksistensielle og sosiale behov. I dette ligger også at vi gir tilbud om kristen tros- og livssynsutøvelse, og mulighet for skolegang tilknyttet dette.

REHABILITERING

FJORDTUN

Evangeliesenterets rehabiliteringssenter på Fjordtun er et motivasjonssenter for menn som trenger ekstra oppfølging i perioden etter avrusning. 

REHABILITERING

BRUBAKKEN

Evangeliesenterets rehabiliteringssenter på Brubakken er et senter for alle som trenger å trappe ned på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Senteret ligger i Drangedal kommune i Telemark. Du kan komme inn på 16 mg Buprenorfin eller 90 mg Metadon. Ingen A- og B- Preparater uten dette. Vi har plass til 9 beboere. Nedtrappingen foregår individuelt og med stabiliseringstid på hvert av trinna ned mot null.

REHABILITERING

SVENE

Vi er et mindre senter for kvinner og har plass til 8 beboere. Vårt mål er at beboer skal finne ro, samtidig komme inn i hverdagslige rutiner. Her kan man være i hovedsak mellom 2-3 måneder, men dette kan variere fra beboer til beboer. Vi ligger i naturskjønne omgivelser med mange turmuligheter. Tilbakemeldinger fra mange av våre nåværende og tidligere beboere er at de føler seg trygge og ivaretatt hos oss.

SKOLE

ØSTERBO VGS

Østerbo vidregående skole tar imot ungdom og voksne som ønsker å fullføre videregående skole, selv om de tidligere har droppet ut på grunn av rusavhengighet eller andre utfordringer. Skolen har plass til 66 elever som kan velge mellom bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag og kan velge påbygging til generell studiekompetanse siste året. Mer informasjon om opptakskrav finner du på deres nettside.

SKOLE

BIBELSKOLEN VARNA

Evangeliesenterets Bibelskole er en skole med offentlig godkjente læreplaner fordelt på Bibellinja og Medarbeiderlinja. Vi har opptak 2 ganger i året; August og januar. Skolen er tilpasset mennesker som har vært/er i vanskelige livssituasjoner, men egner seg også for søkere uten rusbakgrunn. Mer informasjon om søkeprosessen finner du på deres nettside.

SKOLE

FOLKEHØYSKOLE PÅ HELGELAND

Vi inviterer til nord, til verdens vakreste kyst og til to måneder på reise i inn- og utland. Helgeland folkehøyskole ligger perfekt plassert langs Helgelandskysten og kan tilby linjer for en hver smak. Besøk nettsiden for mer informasjon om linjer, hvordan søke og annet praktisk informasjon. 

VIKTIG INFORMASJON!

Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil. Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

Tilbudet er beregnet på mennesker over 18  år som sliter med rusavhengighet.

Rusavhengighet vil si at du misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse. Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet, bedret livskvalitet og tilbakeføring til ordnet samfunnsliv. Dette skjer gjennom et målrettet, helhetlig, døgnbasert rehabiliteringstilbud.

Vi må kjenne til psykiske lidelser for å vurdere om vi kan gi rett hjelp.

Vårt tilbud er i utgangspunktet for alle som sliter med rusavhengighet og er motivert for å bli rusfri. Likevel må vi alltid foreta en vurdering om vårt program er egnet for den enkelte.  Psykiske lidelser blir en del av denne vurderingen.

Vi ønsker samarbeid med NAV/rusteam i kommunen.

Om du vil ha hjelp hos oss bør du på forhånd kontakte NAV / rusteam for å søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret. Våre saksbehandlere har mulighet til å veilede deg i denne prosessen, ta gjerne kontakt!

Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater.

Disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer til oss. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud på Brubakken som du kan spørre etter.

Share This